Forsmark kan fortsätta leverera till Clab

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har uppdaterat sin prognos för när taket i nuvarande tillstånd nås för mellanlagret av använt kärnbränsle. Därmed är hotet om minskad produktion vid Forsmark 2024 avvärjt.

Den osäkerhet som funnits kring mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn, är nu väsentligt sänkt. Elmarknaden Nordpool har under fredagen meddelats att den risk för produktionsstopp som tidigare aviserats från Forsmark och även Ringhals dras tillbaka.

Färre bränsletransporter än planerat

Orsaken till den förändrade prognosen från SKB är att tillståndstaket för mellanlagret, med nuvarande tillstånd på 8 000 ton, inte kommer att nås lika snabbt som man tidigare räknat med. Tidigare gällde december 2023. En ny prognos visar att mellanlagret når tillståndstaket i mars 2024 istället. Det har bland annat att göra med återanvändning av bränsle från Ringhals 1 på Forsmark. Det långa stoppet på Ringhals 4 gör också att en del bränsletransporter skjuts på framtiden. 

I närtid innebär det att elproduktionen på Forsmark 2 inte längre är hotad efter revisionsavställningen 2024. SKB räknar också med att tillståndet för utökning av Clab från 8 000 ton till 11 000 ton ska vara klart i så god tid att övriga reaktorer på Ringhals och Forsmark inte kommer att påverkas längre fram.

– Det är naturligtvis glädjande att vi kan fortsätta med vår fossilfria elproduktion enligt plan. Vi vet att elbehovet är stort i Sverige och alla prognoser talar för att det kommer att öka i framtiden, säger Forsmarks och Ringhals vd Björn Linde.

Se även

Forsmark 1 avställd för underhåll och bränslebyte

Forsmark 1 är avställd för årlig service. Den kommande månaden ska 1 400 personer genomföra cirka 4 400 arbetsorder. Det är allt från bränsleb...

Läs hela artikeln

Forsmark har levererat 900 miljarder kilowattimmar

Forsmarks kärnkraftverk har passerat en ny milstolpe: sedan starten 1980 har de tre reaktorerna levererat över 900 terawattimmar el till det svenska kraftnätet.

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Se webbinarium om kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln