Juktan vindkraftspark

Första nio månaderna 2022: Stabilt resultat och stark finansiell ställning i oroliga tider

Årets tredje kvartal präglades tydligt av den turbulenta marknaden och osäkerheten inför vintern är stor. Vattenfalls finansiella ställning är dock god och det underliggande resultatet för perioden var stabilt.

Vattenfalls vd Anna Borg kommenterar delårsrapporten för januari till september 2022:

”Utifrån inkommande samtal till vår kundtjänst och samhällsdebatten i stort vet vi att många av våra kunder känner en oro inför vintern. Vattenfall medverkar aktivt i initiativ och dialoger som kan mildra effekterna av den nuvarande situationen. Exempelvis ger vi råd om energibesparingar och kontraktstyper för att bidra till att hjälpa våra kunder. Det är viktigt att minska elkonsumtionen i Europa på kort sikt, speciellt vid tidpunkter med hög belastning. En lägre elförbrukning påverkar både elräkningen för varje enskild kund och bidrar samtidigt till lägre marknadspriser på el.

Stor osäkerhet på marknaden efter sommaren

Priserna på elmarknaden fortsätter att svänga kraftigt runt en historiskt mycket hög nivå. Höga bränslepriser är fortsatt den främsta drivkraften för elpriserna på kontinenten som i Tyskland och Nederländerna är tre till fyra gånger högre än under Q3 2021. I Norden har priserna, framförallt i södra Sverige, påverkats av kontinenten men även av ogynnsamma väder-och vindförhållanden, speciellt under augusti. Även om bränsleoch elpriserna sedan sjunkit något så är situationen fortsatt ansträngd. Den senarelagda återstarten av Ringhals 4 är naturligtvis extra olycklig i detta läge. Reaktorn beräknas vara tillbaka i drift 31 januari 2023.

Stabilt resultat och en stark finansiell position

Periodens resultat minskade med 24,9 miljarder SEK till 17,0 miljarder SEK. Detta förklaras av stora positiva engångseffekter under 2021 relaterade till försäljningen av vår eldistributionsverksamhet i Berlin samt ersättning för förtida stängning av tysk kärnkraft. Det underliggande rörelseresultatet ökade däremot med 1,8 miljarder SEK till 23,8 miljarder SEK, främst drivet av vindkraften. Vår försäljningsverksamhet utvecklas också väl, då kunder väljer Vattenfall i högre utsträckning eftersom vi som integrerat energibolag har större möjligheter att hantera osäkerheten på marknaden. Prisområdesskillnader hade dock fortsatt negativ effekt på vår nordiska kraftportfölj. Framåt ser vi stora osäkerheter kring kostnader för bränslen och andra insatsvaror men även ökade kreditrisker drivet av marknadssituationen.

Ett flertal aktörer på marknaden har haft problem på grund av stora utflöden av marginalsäkerheter relaterade till terminskontrakt. Vattenfall har haft nettoinflöden av marginalsäkerheter och vår finansiella ställning är god. För att säkerställa att vi fortsätter att ha en stark finansiell position arbetar vi med att optimera våra affärsflöden och på förhand bygga upp ytterligare likviditetsbuffertar för att kunna hantera framtida utflöden.

Viktigt att fortsätta investera i ny energi

Under kvartalet utnyttjade vi vår option som ger rätten att driva vidare vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten, som väntas producera fossilfri el som kan täcka årsförbrukningen av el motsvarande över en miljon hushåll. I Nederländerna har alla fundament installerats och första elen levererats från Hollandse Kust Zuid, som blir världens största vindkraftspark när den står klar nästa år.

I HYBRIT, vårt partnerskap för fossilfritt stål, är pilotanläggningen för vätgaslagring nu i gång och testresultat visar att fossilfri järnsvamp framställt via HYBRITprocessen har högre kvalitet än dess fossila motsvarighet.

Vårt samhälle behöver leveranstrygg och fossilfri el – som alla har råd med. Dessutom behöver sektorer såsom transport och industri elektrifieras, inte minst för konkurrenskraftens skull. Därför är det viktigare än någonsin att vi inte slår av på takten utan tar de steg som krävs för en fossilfri framtid. Vattenfall bidrar till detta genom att investera i alla typer av fossilfri elproduktion och elnät.”

Viktiga händelser, juli–september 2022

 • Turbulent marknadssituation och fortsatt stora prisskillnader mellan olika prisområden i Norden.
 • Senarelagd återstart av Ringhals 4.
 • Slutförd installation av fundament och leverans av första elen från den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid i Nederländerna.
 • Utnyttjad option för att driva vidare det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 i Tyskland vilket väntas kunna täcka elförbrukningen för över en miljon hushåll.
 • Joint venture tillsammans med Midlothian Council för investeringar i energilösningar med låga koldioxidutsläpp i Skottland.
 • Uppgraderingen av regionnätet fortlöper med invigning av en ny regionnätsstation i Stockholm och detaljprojektering för en 150 kV-ledning i Luleå.

Finansiell utveckling, januari–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 38% (34% exklusive valutaeffekter) till 160 825 MSEK (116 590).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 23 844 MSEK (22 090).
 • Rörelseresultatet uppgick till 36 707 MSEK (52 521).
 • Periodens resultat uppgick till 16 980 MSEK (41 912).

Finansiell utveckling, juli–september 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 47% (41% exklusive valutaeffekter) till 53 076 MSEK (36 125).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 6 232 MSEK (4 782).
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 192 MSEK (22 926).
 • Periodens resultat uppgick till 6 684 MSEK (18 277).

Se även

Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2022 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2022 publiceras torsdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Erik Nolberger, fordonschef på Vattenfall Services, och Joakim Höög, Key Account Manager på Volkswagen Transportbilar, framför den eldrivna skåpbilen

Vattenfall först ut med eldriven skåpbil från Volkswagen

Volkswagens nya skåpbil, ID. Buzz Cargo, är anpassad för arbete som kräver tyngre inredning och levereras nu till Vattenfall Services i Nyköping.

Läs hela artikeln