Gymnasister sponsras för 20:e året i rad

Under 20 års tid har Ringhals sponsrat eleverna på Peder Skrivares gymnasiums teknik- och naturprogram med avancerade miniräknare. En långsiktig satsning som underlättar Varbergselevernas studier, och som öppnar dörrar till framtiden.

2002 delades de första miniräknarna ut till ettorna på det som då hette teknisk- respektive naturvetenskaplig linje på Peder Skrivares gymnasium i Ringhals hemkommun Varberg. I år, 20 år och över 3 000 grafräknare senare konstaterar kärnkraftverkets kommunikationschef Charlotta Eldelind att satsningen är lyckad:

–  Sponsringen av PS-eleverna är vår enskilt största och längsta sponsringsåtagande, och det bär ständigt bär frukt. Många av våra medarbetare har en gång i tiden fått en miniräknare för att underlätta sina studier, och jobbar hos oss idag. Det är med andra ord en strategisk satsning vi kan räkna hem.

Grafräknarna delas ut till ettorna första veckan på gymnasiet, då som ett lån, men fullföljer eleven sina tre år får räknaren behållas. Den fortsätter då göra nytta vid högre studier, för den som väljer att plugga vidare.

– Ringhals syfte då liksom nu är att uppmuntra studier i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Vi vill att eleverna ska känna att vi satsar på dem, och om de vill väntar en spännande framtid i energibranschen, säger Gunilla Ekwall från Ringhals HR-avdelning.

PS miniräknare_1.jpg

Även för lärarna underlättar samarbetet i undervisningen, då samtliga elever har likadana räknare av samma modell. 

Ringhals har inga planer på att avbryta sin mångåriga sponsring av Varbergs teknik- och naturvetenskapstörstande ungdomar:

– Vi behöver anställa många nya talanger de kommande åren, behovet av fossilfri energi är stort och kärnkraften går mot en ny vår, säger Gunilla Ekwall.  

Foto: Maria Hylander, PS

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Försenad återstart av Ringhals 4

Kärnkraftverket Ringhals 4, som sedan mitten av augusti är avställt för årligt underhåll och bränslebyte, kommer inte att kunna återstarta elproduktionen förrän 30 november.

Läs hela artikeln
Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen.

Läs hela artikeln