Gymnasister sponsras för 20:e året i rad

Under 20 års tid har Ringhals sponsrat eleverna på Peder Skrivares gymnasiums teknik- och naturprogram med avancerade miniräknare. En långsiktig satsning som underlättar Varbergselevernas studier, och som öppnar dörrar till framtiden.

2002 delades de första miniräknarna ut till ettorna på det som då hette teknisk- respektive naturvetenskaplig linje på Peder Skrivares gymnasium i Ringhals hemkommun Varberg. I år, 20 år och över 3 000 grafräknare senare konstaterar kärnkraftverkets kommunikationschef Charlotta Eldelind att satsningen är lyckad:

–  Sponsringen av PS-eleverna är vår enskilt största och längsta sponsringsåtagande, och det bär ständigt bär frukt. Många av våra medarbetare har en gång i tiden fått en miniräknare för att underlätta sina studier, och jobbar hos oss idag. Det är med andra ord en strategisk satsning vi kan räkna hem.

Grafräknarna delas ut till ettorna första veckan på gymnasiet, då som ett lån, men fullföljer eleven sina tre år får räknaren behållas. Den fortsätter då göra nytta vid högre studier, för den som väljer att plugga vidare.

– Ringhals syfte då liksom nu är att uppmuntra studier i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen. Vi vill att eleverna ska känna att vi satsar på dem, och om de vill väntar en spännande framtid i energibranschen, säger Gunilla Ekwall från Ringhals HR-avdelning.

PS miniräknare_1.jpg

Även för lärarna underlättar samarbetet i undervisningen, då samtliga elever har likadana räknare av samma modell. 

Ringhals har inga planer på att avbryta sin mångåriga sponsring av Varbergs teknik- och naturvetenskapstörstande ungdomar:

– Vi behöver anställa många nya talanger de kommande åren, behovet av fossilfri energi är stort och kärnkraften går mot en ny vår, säger Gunilla Ekwall.  

Foto: Maria Hylander, PS

Se även

Desirée Comstedt, projektansvarig för kärnkraft inom Vattenfall

Vattenfall förbereder ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i förberedelser för ny kärnkraft i anslutning till Ringhals kärnkraftverk. Ny kärnkraft vid Ringhals förutsätter tillgång till mer mark på Väröhalvön och Vattenf...

Läs hela artikeln
Slutförvar för använt kärnbränsle

Finland öppnar världens första slutförvar för använt kärnbränsle

Det finska slutförvaret för använt kärnbränsle byggs med den metod som utvecklats av Svensk Kärnbränslehantering, SKB.

Läs hela artikeln
Hur ser en liten modulär reaktor ut? De här tre visualiseringarna är framtagna av Gottlieb Paludan Architects som förslag till design av SMR:er inom ramen för förstudien för Nucelerate West.

Små kärnreaktorer – nästa stora energikälla

Små modulära kärnkraftreaktorer väntas spela en central roll i energiomställningen när de fossila bränslena börjar fasas ut som energikälla världen över. Men är små bättre än stora? Och när ...

Läs hela artikeln