Johanna delade erfarenheter i Japan

Johanna Spåls, utvecklingsingenjör på Ringhals, besökte nyligen Japan för att dela erfarenheter från Ringhals kärnkraftverk kring åldringsprocesser och vilka  slutsatser verksamheten dragit i ämnet under åren.

Som anställd på ett kärnkraftverk med efterfrågad kompetens kan det komma förfrågningar som tar en till oväntade delar av världen. I Johanna Spåls fall gick resan till Tokyo i Japan, dit hon begav sig i slutet av september, för att tillsammans med en utvald skara experter inom kärnkraft bidra med sina kunskaper.

– IAEA, Internationella atomenergiorganet, har ett program som heter IGALL, International generic ageing lessons learned, och blev inbjudna att dela kunskap kring ämnet av det Japanska konsultföretaget JANUS. Tillsammans med en representant från IAEA och två experter från Argentina och Ungern blev jag tillfrågad att hålla en presentation om Ringhals erfarenheter ur ett byggnadsperspektiv, berättar Johanna Spåls.

johanna_ringhals_imageintext.jpg

Johanna Spåls, ingenjör på Ringhals.

Förutom från JANUS var deltagare från japanska kärnkraftverk och organisationer för teknisk support med på workshopen, som var en hybrid med både digitala och fysiska deltagare. 

Kunskaper om långtidsdrift

Johanna delade med sig av sina kunskaper gällande åldringshantering av byggnadsstrukturer inför långtidsdrift och hur vi tillämpat IGALL. Dels utifrån sin roll som ingenjör på Ringhals där hon arbetar med frågor om byggnadsteknik och åldringshantering, dels från rollen som ”counterpart” när Salto, Safety aspect on long time operation, har genomfört granskningar på Ringhals samt som observatör vid en granskning på Koebergs kärnkraftverk i Sydafrika.

– Det var intressant att få en inblick i hur de japanska kärnkraftverken arbetar med åldringshantering. Mycket är likt, men de har en väldigt speciell situation där anläggningar efter olyckan i Fukushima stått stilla i över tio år och nu successivt ska starta upp, säger Johanna.

Till slut kom frågorna också

Förutom de rent tekniska delarna noterade Johanna också en kulturskillnad under dagarna för workshopen.

– Den japanska kulturen är väldigt vänlig och de vill generellt inte vara till besvär. Tolkar medverkade under mötet och de förvarnade oss om att japaner sällan ställer frågor. Mycket riktigt var det inte en enda fråga på någon presentation under första dagen. Efter diskussion med arrangören fick vi flera bra och relevanta frågor under de nästkommande dagarna, konstaterar Johanna.

Se även

Livet i kylvattentunnlarna kartlagt

Anemoner, blåmusslor, krabbor och maskar är några av arterna som lever ett riktigt gott liv i Ringhals kylvattentunnlar. I somras gjordes en inventering av vilka arter som d...

Läs hela artikeln

Ventil från Ringhals räddade kärnkraft i Belgien

"Än en gång visar vi att vi går samman och ger allt när saker hettar till, det är en enorm styrka som jag tycker präglar Ringhals. När det här arbet...

Läs hela artikeln

De är nominerade till Årets kraftkvinna

Anna Collin, presschef på Ringhals, och Karin Westlund, enhetschef för underhåll på Forsmark, har nominerats till energibranschpriset Årets kraftkvinna 2022.

Läs hela artikeln