Ringhals reaktortank

Kommentar om användning av ryskt kärnbränsle

Vattenfalls kärnkraft lyder under rigorösa säkerhetskrav och granskas bland annat av svenska och internationella myndigheter. Utgångspunkten för Vattenfalls strategi för inköp av uran och kärnbränsle är att vara oberoende av en enskild leverantör eller leverantörsland och att värna en konkurrensutsatt internationell marknad för priser, teknologi och innovation.

Vattenfall delar ingen information som har betydelse för anläggningarnas drift eller rikets säkerhet med någon leverantör av kärnbränsle. Enbart sådan information som behövs för att en bränsletillverkare ska kunna säkerställa att deras produkt passar i anläggningen och är kompatibel med annan utrustning delas. Ingen leverantör får tillgång till anläggningarnas system.

Vattenfall har sedan 2008 ett långsiktigt projekt för att kvalificera ytterligare en leverantör av kärnbränsle till Ringhals 3 och 4. Dessa reaktorer är så kallade tryckvattenreaktorer som kräver en annan typ av bränsle än till exempel kokvattenreaktorerna i Forsmark.

Projektet identifierade först krav på framtidens bränsleelement varefter leverantörer och deras produkter noggrant utvärderades. Vattenfall har sedan kommit överens om sådant bränsle med tre av varandra oberoende leverantörer i EU, USA och Ryssland – franska Framatome, amerikanska Westinghouse och ryska TVEL.

Kvalificeringsprocessen för nya bränslen är lång. 2011 beställde Vattenfall ett antal bränsleelement för utvärdering i Ringhals. Fyra bränsleelement från TVEL har suttit i Ringhals 3 och utvärderas nu medan ytterligare fyra finns på plats i Ringhals 4. Sedan dess har Vattenfall också tecknat ett avtal om en kommersiell leverans som är planerad att starta om cirka 1-2 år.

De avtalade leveranserna från Ryssland motsvarar omkring en femtedel av Vattenfalls totala behov av kärnbränsle.

Strikta säkerhetsregler

Vattenfall har strikta regler för säkerhet och sekretess. Dessa regler gäller alla leverantörer oavsett teknologi och ursprungsland – och de gäller inte endast för kärnkraftsverksamheten. Som bolag följer Vattenfall gällande regler, god affärssed och direktiv från ägaren. Bolaget vägleds av FN:s Global Compact och dess principer för företag och mänskliga rättigheter, liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Säkerhetspolitik och handelspolitik är en fråga för den svenska regeringen och Vattenfall följer naturligtvis alla gällande bestämmelser.

Se även

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Kommentar till EU-kommissionens förslag om energimarknaden

Vattenfall har full förståelse för den politiska och finansiella press som alla europeiska länder och många kunder befinner sig i.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på huvudkontoret i Solna

Kommentar: Så ser Vattenfall på rysk gas, kol och kärnbränsle

Vattenfall ser med stor oro på det allvarliga säkerhetsläget i Europa och Rysslands invasion av Ukraina.

Läs hela artikeln
Vattenfalls flagga bredvid Ukrainas flagga

Vattenfall står bakom Ukraina

På torsdagsmorgonen bröt krig ut i Europa. Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar läget.

Läs hela artikeln