Vattenfalls logotyp på huvudkontoret i Solna

Kommentar: Så ser Vattenfall på rysk gas, kol och kärnbränsle

Vattenfall ser med stor oro på det allvarliga säkerhetsläget i Europa och Rysslands invasion av Ukraina. Vattenfall har en tydlig ambition att så snabbt som möjligt minska handeln av råvaror från Ryssland. Det här gäller i fråga om gas, kol och kärnbränsle:

Naturgas

En av Europas största utmaningar handlar om att minska beroendet av rysk naturgas, som i många länder är den huvudsakliga källan för uppvärmning. Omkring 40 procent av gasen som säljs i Europa kommer från Ryssland. Här behöver EU ta krafttag för att minska beroendet.

Vattenfall har inga kontrakt med ryska leverantörer utan köper in gas på sex handelsplatser i Europa. Det gör att vi har omkring 150 handelspartners som erbjuder sin gas på marknaden, vi kan på grund av transparensregler inte veta ursprungslandet för gasen.

Omkring 40 procent av gasen vi köper in används för våra gasdrivna kraftvärmeverk i Tyskland och Nederländerna, övriga 60 procent säljs till privat- och industrikunder. Vattenfall använder ingen naturgas i Sverige.

Stenkol

Vattenfall har stoppat nya beställningar av ryskt kol. Vattenfall analyserar nu skyndsamt alternativen för att köpa in stenkol från alternativa länder. Kolet måste levereras i sådan kvalitet och kvantitet att Vattenfall alltid kan säkra tillgången på värme och el i Berlin där vi ännu använder stenkol i två kraftverk.

Vattenfalls behov av stenkol minskar snabbt – 2021 användes mindre än en sjättedel jäför med fyra år tidigare – och planen är att stenkolet ska fasas ut helt senast 2030 helt i linje med våra klimatambitioner att nå nettonollutsläpp till 2040.

Kärnbränsle och uran

Vattenfall beslutade den 24 februari att tills vidare stoppa planerade leveranser av kärnbränsle från Ryssland till våra kärnkraftreaktorer i Ringhals och att vi inte heller kommer att lägga några nya beställningar från Ryssland. Vi har säkrat alternativa leveranser av kärnbränsle och därmed säkrat elproduktionen i våra kärnkraftverk. Vi kommer heller inte att göra beställningar av uran från ryska leverantörer.

Vi kommer givetvis att följa ytterligare sanktioner som kan åläggas Ryssland och som påverkar Vattenfall.

Texten uppdaterad 220411

Se även

Ringhals reaktortank

Vattenfall stoppar leveranser av ryskt kärnbränsle

Inga leveranser av kärnbränsle från Ryssland till Vattenfalls kärnkraftverk kommer att ske tills vidare.

Läs hela artikeln
Vattenfalls flagga bredvid Ukrainas flagga

Vattenfall står bakom Ukraina

På torsdagsmorgonen bröt krig ut i Europa. Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar läget.

Läs hela artikeln
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Anna Borg näringslivets näst mäktigaste kvinna

När Dagens Industri i dag den 8 mars publicerar listan på näringslivets mäktigaste kvinnor hamnar Vattenfalls vd på andra plats.

Läs hela artikeln