Vattenfalls flagga bredvid Ukrainas flagga

Vattenfall står bakom Ukraina

På torsdagsmorgonen bröt krig ut i Europa. Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar läget.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_F3A1401_landscape.jpg

Anna Borg, vad är din reaktion på Rysslands invasion av Ukraina på torsdagsmorgonen?

Det är ett tydligt brott mot internationell rätt och Europa står nu inför den värsta geopolitiska situationen sedan andra världskriget. Som de flesta andra hade jag hoppats att den kris som byggts upp de senaste månaderna inte skulle eskalera till detta. Det är en fruktansvärd tragedi som vi nu ser, med ett krig på europeisk mark och jag kan inte föreställa mig den rädsla och ångest som folket i Ukraina nu står inför. Vi står med dem i denna svåra stund. Många i vårt företag har nära band till Ukraina och har till och med familj där, jag tänker särskilt på dem.

Vad gör Vattenfall nu?

Det är svårt att förutsäga hur denna konflikt kommer att utvecklas. Vi följer situationen så noga vi kan och utvärderar kontinuerligt effekterna på vårt företag och våra kunder. Det finns både affärsmässiga och säkerhetsmässiga aspekter som vi tar på största allvar och hanterar på ett strukturerat sätt. Vi vidtar inte minst åtgärder och gör riskavvägningar när det gäller att säkra vår energiproduktion, distributionsverksamhet och IT säkerhet.

Kommer vi att sluta göra affärer med ryska företag?

Vi har affärsrelationer med ett antal ryska motparter som vi köper bränsle från eller handlar med på energimarknaderna.

När det gäller kärnbränsle har Vattenfall beslutat att tills vidare inte genomföra några planerade leveranser av kärnbränsle från Ryssland till våra kärnkraftverk och att vi inte heller kommer att lägga några nya beställningar från Ryssland. Istället har vi säkrat alternativa leveranser av kärnbränsle och därmed också säkrat kraftproduktionen i våra kärnkraftverk

För kol vidtar vi åtgärder för att ytterligare diversifiera vår inköpsportfölj. I fråga om gas har Vattenfall inga långfristiga kontrakt med ryska motparter. Vi köper naturgas på de enskilda handelsplatserna och därmed en mix av det totala utbudet i Europa. 40 procent av naturgasen som säljs i Europa kommer från Ryssland. Andra huvudleverantörsländer är Norge, Nederländerna samt ett ökande antal LNG-leveranser till Europa.

Vi kommer givetvis att följa ytterligare sanktioner som kan åläggas Ryssland och som påverkar Vattenfall.

Vilka är de huvudsakliga affärsriskerna som Vattenfall står inför på grund av kriget?

Generellt sett är osäkerheten och oförutsägbarheten detta skapar globalt naturligtvis inte bra och vi vet inte var detta kommer att sluta. Därför förbereder vi oss för olika scenarier i alla delar av vår verksamheter som jag också nämnde tidigare.

Men det finns risk för ökade priser på energi. Med våra optimerings- och tradingaktiviteter på energimarknaderna strävar vi efter att minska denna risk.

För det andra finns riskfaktorer i fråga om att ersätta bränslen. Om gasleveranser från Ryssland inte längre skulle nå den europeiska marknaden måste andra källor användas för att säkra tillgången i Europa. Detta gäller även för andra bränslen som kol.

För det tredje finns det risker förknippade med våra counterparts på marknaderna. Det är för närvarande omöjligt att avgöra hur dessa i detalj kommer att påverkas av situationen och hur det i sin tur påverkar Vattenfall, och vi följer därför noggrant den utvecklingen också.

Hur påverkas priserna på energimarknaderna av kriget på kort och längre sikt?

Den ryska invasionen ökar osäkerheten på råvarumarknaderna och vi har sett en betydande prisökning på nästan alla gaskontrakt sedan i torsdags. Vi kan förvänta oss en volatil marknad. Utvecklingen kommer också att påverkas av omfattningen på de aviserade sanktionerna mot Ryssland.

Kommer priserna för kunderna också att stiga?

Att priserna på energimarknaderna stiger innebär inte per automatik att kostnaden för kunderna blir högre. Det är för tidigt att säga hur detta kommer att utvecklas över tid. Men om gaspriserna förblir höga under en längre tid kommer detta med stor sannolikhet att leda till högre energipriser för kunder.

På marknader som Nederländerna, Tyskland och Storbritannien är miljontals kunder beroende av gas för att värma upp sina hem. Räcker gaslagren?

Ja, det finns tillräckligt med gas i europeiska lager för att möta vinterbehoven, givet de nuvarande väderprognoserna. Men lagren kommer att behöva att börja fyllas på någon gång under sommaren vilket kan bli svårare om ingen lösning nåtts.

Se även

Vattenfall Logo

Kommentar: Svenska Kraftnät har beslutat om sanktionsavgift mot Vattenfall Vattenkraft 

Svenska Kraftnät, SvK, har beslutat att Vattenfall Vattenkraft AB ska betala en sanktionsavgift på 33 MSEK för administrativa brister i efterlevnaden av säkerhetsskyddsl...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall får ingen påföljd av Energimyndigheten i Finland

Energimyndigheten i Finland, den finska tillsynsmyndigheten för energimarknadsfrågor, (Energiavirasto), har undersökt tre budincidenter på den finska elmarknaden 2022 som Vattenfall i linje ...

Läs hela artikeln
Grönskimrande norrsken över en kåta i vinterlandskap. Foto: Shutterstock
Shutterstock

Vattenfall sänder lyckönskningar på samernas nationaldag 6 februari

Den 6 februari firas samernas nationaldag, sámi álbmotbeaivi. Självklart vill Vattenfall också vara med och gratulera!

Läs hela artikeln