Detail of building at Ringhals

Ringhals 3 går på halv effekt i helgen

På Inrådan av leverantören, GE, behöver båda generatorerna på Ringhals 3 kontrolleras och eventuellt åtgärdas. Marknaden är meddelad att kontrollen sker under helgen, under dessa två dygn levererar Ringhals 3 el med halv kapacitet.

- Det handlar om ett generiskt fel i konstruktionen i anslutning till generatorerna som vi nu behöver kontrollera och eventuellt åtgärda, säger Sven-Anders Andersson, Ringhals produktionschef.

Kontroll och eventuell åtgärd bedöms som nödvändig för att inte riskera en större skada på generatorerna, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett längre stopp. En fastslagen raparationsmetod finns framtagen, Ringhals personal är väl förberedd och arbetet beräknas ta cirka 2 dygn.

- Vi har full förståelse för att vår fossilfria el behövs och efterfrågas, vårt uppdrag är alltid att leverera säkert och stabilt och utifrån det har vi gjort bedömningen att åtgärden är nödvändig vid den här tidpunkten, säger Sven-Anders Andersson. 

Ringhals 4 är för tillfället avställd för reparation efter skadan med tryckhållaren som inträffade under årets avställning för service och bränslebyte i augusti. Ringhals 4 förväntas återstarta igen 23 februari 2023.

- Ringhals 4 har kontrollerats och det finns inget på generatorsidan som hindrar att vi kör igång elproduktionen när problemet med tryckhållaren är åtgärdat. De åtgärder som behövde utföras är gjorda, säger Sven-Anders Andersson.

Ringhals 3 har en nettoeffekt på 1074 MW, under helgen 10-11 december 2022 kommer effekten från Ringhals 3 att vara cirka 540 MW.

Se även

Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Seminarium 19 februari: Vattenfall bjuder in till presseminarium för att presentera status i arbetet för ny kärnkraft

Vid årsskiftet avslutade Vattenfall sin förstudie om så kallade små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Vattenfall har löpande presenterat framsteg i arbetet med ny kärnkraft och ...

Läs hela artikeln