Detail of building at Ringhals

Ringhals 3 går på halv effekt i helgen

På Inrådan av leverantören, GE, behöver båda generatorerna på Ringhals 3 kontrolleras och eventuellt åtgärdas. Marknaden är meddelad att kontrollen sker under helgen, under dessa två dygn levererar Ringhals 3 el med halv kapacitet.

- Det handlar om ett generiskt fel i konstruktionen i anslutning till generatorerna som vi nu behöver kontrollera och eventuellt åtgärda, säger Sven-Anders Andersson, Ringhals produktionschef.

Kontroll och eventuell åtgärd bedöms som nödvändig för att inte riskera en större skada på generatorerna, vilket i sin tur skulle kunna leda till ett längre stopp. En fastslagen raparationsmetod finns framtagen, Ringhals personal är väl förberedd och arbetet beräknas ta cirka 2 dygn.

- Vi har full förståelse för att vår fossilfria el behövs och efterfrågas, vårt uppdrag är alltid att leverera säkert och stabilt och utifrån det har vi gjort bedömningen att åtgärden är nödvändig vid den här tidpunkten, säger Sven-Anders Andersson. 

Ringhals 4 är för tillfället avställd för reparation efter skadan med tryckhållaren som inträffade under årets avställning för service och bränslebyte i augusti. Ringhals 4 förväntas återstarta igen 23 februari 2023.

- Ringhals 4 har kontrollerats och det finns inget på generatorsidan som hindrar att vi kör igång elproduktionen när problemet med tryckhållaren är åtgärdat. De åtgärder som behövde utföras är gjorda, säger Sven-Anders Andersson.

Ringhals 3 har en nettoeffekt på 1074 MW, under helgen 10-11 december 2022 kommer effekten från Ringhals 3 att vara cirka 540 MW.

Se även

Elledningar

Inget beslut om ny kärnkraft i Ringhals

Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals, något flera medier påstått idag, onsdag. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera...

Läs hela artikeln
Forsmark kärnkraftverk

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet

På onsdagen 11 januari tillkännagav regeringen att man lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag.

Läs hela artikeln
Mellanlager i Studsvik

Mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik i drift

Nu har mellanlagret för radioaktivt avfall i Studsvik tagits i drift. Upp till 10 000 m3 låg- och medelaktivt avfall från bland annat nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm re...

Läs hela artikeln