Ringhals 3 i full drift

Ringhals 3 är på väg upp mot full elproduktion efter det automatiska snabbstopp som inträffade kvällen 29 december. Full effekt förväntas nås under förmiddagen den 4 januari.

En omfattande felsökning startade omedelbart efter snabbstoppet och kunde härledas till en styrstav i reaktorhärden. Alla säkerhetsfunktioner reagerade som förväntat i samband med händelsen. Reaktorn återstartades och anläggningens ena turbin kunde anslutas till elnätet på nyårsdagen.

Anslutningen av den andra turbinen fördröjdes på grund av åtgärder på ett mindre dränagerör vars uppgift är att föra bort överflödig fukt från vattenångan som driver turbinerna. Andra turbinen anslöts till elnätet under natten mot 4 januari. Prognosen är att full effekt uppnås under förmiddagen 4 januari.

Senaste gången Ringhals 3 drabbades av ett automatiskt reaktorsnabbstopp var 2013. Elproduktionen vid Ringhals 4 var stabil och vid full effekt under hela Ringhals 3:s stillestånd.

 

Media kan kontakta Ringhals pressjour, 0340-64 70 28. Vattenfalls pressjour nås på 08-739 50 10 eller 0173-821 00.

Se även

Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall redo för effekthöjning av kärnkraftsreaktorn Forsmark 1

Att öka produktionen från en befintlig kärnkraftsreaktor är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att öka den planerbara elproduktionen.

Läs hela artikeln
Forsmark

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs hela artikeln