Ringhals 3 i full drift

Ringhals 3 är på väg upp mot full elproduktion efter det automatiska snabbstopp som inträffade kvällen 29 december. Full effekt förväntas nås under förmiddagen den 4 januari.

En omfattande felsökning startade omedelbart efter snabbstoppet och kunde härledas till en styrstav i reaktorhärden. Alla säkerhetsfunktioner reagerade som förväntat i samband med händelsen. Reaktorn återstartades och anläggningens ena turbin kunde anslutas till elnätet på nyårsdagen.

Anslutningen av den andra turbinen fördröjdes på grund av åtgärder på ett mindre dränagerör vars uppgift är att föra bort överflödig fukt från vattenångan som driver turbinerna. Andra turbinen anslöts till elnätet under natten mot 4 januari. Prognosen är att full effekt uppnås under förmiddagen 4 januari.

Senaste gången Ringhals 3 drabbades av ett automatiskt reaktorsnabbstopp var 2013. Elproduktionen vid Ringhals 4 var stabil och vid full effekt under hela Ringhals 3:s stillestånd.

 

Media kan kontakta Ringhals pressjour, 0340-64 70 28. Vattenfalls pressjour nås på 08-739 50 10 eller 0173-821 00.

Se även

Isolerlocket med 37 hål för laddrör. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Två av locken till Ågestas reaktortank lyfta

I Ågestaverket pågår förberedelser för nedmontering av reaktortanken som är det största föremålet i verket.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En stav har sänkts ner från strålskyddsröret till hydraulsaxen som klipper stavens absorbentdel i lagom korta bitar. Foto: John Guthed

Styrstavarna var Ågestaverkets gas och broms – nu är de i säkert förvar

Med specialtillverkad och fjärrstyrd hydraulsax och annan utrustning har Ågestaverkets 27 styrstavar lyfts, segmenterats och packats.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']