Ringhals 3 i full drift

Ringhals 3 är åter i full drift efter det automatiska snabbstopp som inträffade den 6 januari.

Felsökning påbörjades omgående och den avvikelse som utlöste det automatiska snabbstoppet identifierades i ett kretskort i styrsystemet.

-  Automatiska snabbstopp är ovanliga, senast det inträffade på Ringhals 3 var 2013. När det inträffar är det viktigt att arbeta systematiskt för att förstå grundorsaken och veta att rätt åtgärder sätt in, säger Ringhals vd Björn Linde.

-  Att Ringhals 3 stannade har inte inneburit någon säkerhetsmässig risk, dock vill vi vill inte ha produktionsavbrott, speciellt inte så här års. Ringhals elleverans är betydande, inte minst för den stabilitet vi tillför kraftsystemet i södra Sverige.

Ringhals 4 producerar el stabilt och vid full effekt, och har inte berörts inte av det inträffade på Ringhals 3.

Årets planerade driftstopp på Ringhals för underhåll och uppgraderingar är planerat mellan 25 maj – 1 juli respektive 10 augusti – 6 september. De svenska kärnkraftverken samplanerar sina underhållsstopp med god framförhållning så att de sker i turordning under sommarhalvåret.

Ringhals

Se även

Ringhals 3 återstartar 11 januari

Elproduktionen vid Ringhals 3 ligger nere sedan 21:30 tiden på torsdagskvällen efter ett automatiskt produktionsstopp. Återstarten av elproduktionen har flyttats fram och f&...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Nytt utegym på Ringhals

I över två år har det planerats och funderats, och nu är äntligen vårt nya, fina utegym färdigt!

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Biskopshagen återfår sin forna glans

För tre år sedan startade länsstyrelsen ett arbete för att återställa naturreservatet så som det såg ut när det bildades 1971. Då avsat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']