Toppen av värmeackumulatortanken har redan nästan stängts

Tysklands största värmelager i startgroparna

Tysklands största värmeackumulator väntas tas i drift i början av nästa år. Värmelagret finns på Vattenfalls område vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin och fylls nu med vatten motsvarande cirka 350 000 badkar.

Tysklands största värmeackumulator är 45 meter hög, har en diameter på 43 meter och en kapacitet på 56 miljoner liter. Den kommer att lagra fjärrvärmevatten med en temperatur på 98 grader Celsius och spelar därmed en viktig roll för att driva på värme- och energiomställningen i Berlin och bidra till trygg energiförsörjning i Tyskland. Tillsammans med "power-to-heat"-anläggningen – som är den största i Europa – i anslutning till kraftverksområdet, kommer värmelagret att bidra till att öka användningen av överskottsenergi från förnybara energikällor från elnätet.

Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken

Fågelperspektiv av värmeackumulatortanken.

Värmeackumulatorn på Vattenfalls anläggning vid kraftvärmeverket Reuter West i Berlin förväntas tas i drift i början av nästa år. Det kan ta upp till två månader att fylla den imponerande varmvattentanken med en volym som motsvarar cirka 350 000 badkar. Vattenfall Wärme Berlin AG:s vd Tanja Wielgoß och Berlins miljösenator Bettina Jarasch inspekterade anläggningen den 30 juni innan värmeackumulatorn skulle fyllas för första gången.

Enskilda lösningar räcker inte

– Värmelagret visar att framtiden för värmeförsörjningen inte ligger i enskilda lösningar utan i övergripande system, betonar Wielgoß. Eftersom de garanterar att de många byggstenarna i det framtida värmesystemet i Berlin, både stora och små, kompletterar varandra perfekt.

Värmeackumulatorn är placerad på kraftverksområdet direkt intill "power-to-heat"-anläggningen, som på plats omvandlar överskottsenergi från vind eller sol till värme. I framtiden kommer det att vara möjligt att lagra denna värme tillfälligt i varmvattenbehållaren – innan den levereras till det kommunala värmenätet.

– Med en värmeeffekt på 200 megawatt kan ackumulatorn leverera värme i 13 timmar – även i mycket kallt väder, säger Wielgoß. Även andra lokala spillvärmekällor – såsom avloppsvatten och termiskt avfall – kan efter behov flexibelt anslutas till ackumulatorn.

Tanja Wielgoß i samtal med Berlins miljösenator Bettina Jarasch

Tanja Wielgoß i samtal med Berlins miljösenator Bettina Jarasch.

Tillsammans med Berlins miljösenator Bettina Jarasch tar Vattenfall Wärme Berlins styrelseordförande tillfället i akt att titta på Tysklands största värmeackumulator inifrån innan den fylls med vatten under de kommande månaderna och sedan tas i drift. Wielgoß betonar: ”Anläggningen är ett viktigt steg på vår resa mot ökad flexibilitet i Berlins värmeförsörjning samtidigt som den blir mer klimatvänlig, oberoende och säker.”

Målet – att vara klimatneutralt år 2040

Vattenfall Wärme Berlin AG levererar fjärrvärme till cirka en tredjedel av byggnaderna i Berlin. Ägare och boende har därmed undanröjt en av vår tids mest angelägna utmaningar: de behöver inte längre oroa sig för att uppnå koldioxidfri uppvärmning av lägenheter och duschar. Vattenfalls mål är att vara klimatneutralt år 2040 – att minska koldioxidutsläppen av den kommunala värmeförsörjningen är nyckeln till att nå detta.

Se även

Svenska AstaReals odling av alger

Alger och avloppsvatten kan bidra till nettonoll-målet

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att tillhandahålla hållbar uppvärmning med fossilfria alternativ. Men inte alla vet att vatten från badrum, floder eller alg- och porslinsproduktion redan bi...

Läs hela artikeln
Algodling i AstaReals laboratorium

Nu värmer algodling över 2 500 lägenheter i Gustavsberg

Nu har överskottsvärme från AstaReals algodling börjat användas för fjärrvärme till över 2 500 lägenheter i Gustavsberg.

Läs hela artikeln
Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige

Vattenfall och Tekniska verken utreder ägarbyte av fjärrvärmeverksamheter

Vattenfall Värme och Tekniska verken i Linköping har kommit överens om att undersöka förutsättningar för att sinsemellan byta fjärrvärmeverksamheterna i Motala/Askersund respektive Katrineho...

Läs hela artikeln