Vattenfalls nya D&I Officer – angelägen om att fortsätta göra skillnad

Andreas Regnell, chef för Strategic Development, är Vattenfalls nya D&I Officer och därmed ansvarig för att mångfald och inkludering fortsätter att spela en viktig roll under de kommande två åren.

Large-Screen-72-DPI-Andreas.Regnell.jpg

Ledamöterna i koncernledningen turas om att ansvara för mångfald och inkludering på Vattenfall. Andreas Regnell, chef för Strategic Development, har innehaft tjänsten sedan den första september.

Enligt Andreas  Regnell är tre delar av området mångfald och inkludering särskilt viktiga och behöver uppmärksammas. Den första handlar om socialt ansvar, att alla har rätt att behandlas rättvist och likvärdigt. För det andra gäller det prestationer:

– Vi vet att mångfaldspräglade team presterar bättre tack vare tillgången till fler färdigheter, synsätt och erfarenheter. Tillsammans har sådana team bredare kunskaper och därmed ett bättre beslutsunderlag. Det finns ett otal forskningsrapporter i ämnet, som även tar upp vikten av ledarskap. För att verkligen kunna dra fördel av mångfalden måste alla uppleva att de kan bidra, och det är därför vi ledare måste skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö. För att vara konkurrenskraftiga måste vi kunna ta del av alla tänkbara synsätt, kunskaper och förmågor, men också lyckas att dra bästa möjliga nytta av dem, säger Andreas Regnell.

Bortom traditionella talangpooler

Det tredje området Andreas Regnell framhäver handlar om att attrahera den bästa kompetensen. Om vi misslyckas med att nå fram till alla i samhället när vi rekryterar är risken stor att vi inte hittar de allra duktigaste människorna, enbart för att de avviker från vad som uppfattas som normen.

– Våra fördomar eller helt enkelt bristande objektivitet påverkar hur vi bedömer kompetens, och det är något vi behöver medvetenhet om. Vi måste vara en arbetsgivare som alla uppfattar som lättillgänglig och attraktiv. Vi måste vidga våra horisonter för att lyckas locka till oss alla de duktiga människor vi behöver framöver. Men det räcker inte att bara hitta och anställa talanger med olika bakgrund. Det är vårt ansvar att därefter följa upp detta och se till att alla känner samma tillhörighet, att de upplever att de är inkluderade. Jag tror att det dessutom gör att Vattenfall blir ett mycket roligare företag för alla oss som arbetar här.

Bättre instruktioner

Det är framför allt prestation och talang som Regnell vill fokusera på under sina två år som D&I Officer eftersom han anser att dessa områden behöver uppmärksammas mer, men även på grund av att de är strategiskt viktiga.

– Jag vill fortsätta med det arbete som redan utförts, och också se till att vi gör mer än bara vad lagar och regler kräver. Vi behöver förstärka våra insatser och arbeta ännu mer proaktivt. Större fokus på prestationer och tillgång till en bredare talangpool gör oss mer attraktiva och ökar vår konkurrenskraft, och gör att både kan utnyttja och skapa nya möjligheter.

Andreas Regnell menar att nuläget enklast beskrivs som att ”många är medvetna om att de inte är nog medvetna”. Organisationen är ambitiös och förbättringsviljan stor, men Vattenfall behöver ge tydligare instruktioner i hur man kommer vidare.

– Vi behöver tydliga riktlinjer för hur vi kan bli bättre, och dessutom en tydlig vision och exempel som inspirerar oss att förändra vårt beteende, säger Regnell. Jag hoppas att vi kan nå ett läge där inkludering är en självklar del av allt vi gör. Min vision för Vattenfall är att vi ska bli ett ännu mer dynamiskt företag bestående av många olika slags människor, ett företag som andra gärna vill jobba för eftersom vi är en bra arbetsplats där vi gör bra saker för att göra skillnad, säger Andreas Regnell.

Fakta

Vattenfall Diversity & Inclusion Officer är ett tvåårigt uppdrag. Ledamöterna i koncernledningen turas om att vara D&I Officer. Tidigare Diversity & Inclusion Officers:

  • Karin Lepasoon, chef för Communications, 2021–2022
  • Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation, 2019–2021
  • Tuomo Hatakka, chef för Business Area Heat, 2017–2019
  • Annika Viklund, chef för Business Area Distribution, 2015–2017

Se även

Lasse Ejeklint, energiexpert

Lasse Ejeklint släpper bok med sina bästa råd om el och energisparande

Han har givit råd kring energianvändning i decennier. Nu kommer Lasse Ejeklints bok ”Energismart – spara el och pengar” med råd, tips och kunskap kring energi och elanvändning.

Läs hela artikeln
Maria Paulinz

Maria Paulinz ny treasurychef på Vattenfall

Maria Paulinz har utsetts till ny treasurychef på Vattenfall. Hon efterträder Robert Flink, som går i pension. Maria Paulinz tillträder den 15 mars 2023.

Läs hela artikeln
Elledningar

Inget beslut om ny kärnkraft i Ringhals

Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals, något flera medier påstått idag, onsdag. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera...

Läs hela artikeln