Både Forsmark 1 och 2 producerar el igen

Efter det tillfälliga stoppet på Forsmark 1 och 2 levererar både Forsmark 1 och 2 åter el sedan i helgen.

Produktionen vid Forsmark 1 kunde återupptas tidigt på torsdag morgon 27 april, och Forsmark 2 fasade mot yttre nät på lördagsmorgonen efter kompletterande kontroller och verifiering.

Den tillfälliga störningen 26 april berodde på ett arbete i en av Svenska kraftnäts stationer. I samband med kopplingar för underhållsarbete i Hagby, norr om Stockholm, uppstod omkring kl 06.40 på onsdag morgon problem med elförsörjningen i Stockholmsregionen. Detta ledde även till att Forsmarks reaktorer 1 och 2 stoppades automatiskt och kopplades bort från elnätet.

– Våra säkerhetssystem har fungerat som de ska under händelsen och anläggningarna svarade som förväntat, säger Josef Nylén som är presschef på Forsmark.

Störning ledde till frånkoppling

Under normal drift produceras el från Forsmarks anläggningar som matas ut på stamnätet med spänningen 400 kV. Samtidigt försörjs den egna utrustningen med el från samma nät, internförbrukningen är i storleksordningen 35-50 MW vilket betyder att en stark kraftförsörjning krävs. På tvåturbinanläggningar som Forsmark 1 och 2 är drift- och säkerhetssystem normalt kopplade till en gemensam kopplingspunkt i ställverket och det nationella kraftsystemet.

– Den el som vi matar in i anläggningen behöver ha en viss kvalitet. Om det yttre nätet inte upprätthåller de förutsättningarna behöver vi koppla bort oss från 400 kV-nätet och istället strömförsörja oss från något av flera andra alternativa elnät utifrån, eller internt från våra anläggningar, säger Josef Nylén.

Efter det fel som inträffade i SvK:s ställverk i Hagby kopplade Forsmarks elektriska brytare automatiskt från 400 kV-nätet. Men överkopplingen till inmatning från regionnätet kunde inte göras avbrottsfritt, vilket hänger ihop med spänningsförhållandena mellan de olika näten och händelsen som skett i Hagby. Det gjorde att Forsmark 1 och 2 fick ett strömavbrott i sekundskalan. På grund av det kortvariga strömavbrottet stoppades elproduktionen.

– Alla styrstavar skjuts in i härden vilket stoppar processen på sekundnivå. När något sådant inträffar behöver vi gå igenom anläggningens olika system på reaktor- och turbinsidan innan elproduktionen kan återupptas, säger Josef Nylén.

För Forsmark 1 innebar det att elproduktionen kunde komma igång redan efter ett dygn, medan verifieringen tog något längre tid med Forsmark 2 som var tillbaka i produktion på lördag morgon.

– När det gäller underhållsarbetet i Hagby genomför Svenska kraftnät analyser kring varför en händelse i en av deras stationer fick så stor påverkan på elnätet. Vi kan konstatera att våra anläggningar i Forsmark fungerat som förväntat och att vi relativt snabbt kunde återuppta elproduktionen efter sedvanliga kontroller, säger Josef Nylén.

Forsmark 3 har ett eget ställverk och elledningar som går längre norrut, och berördes därför inte på samma sätt.

– Hur långtifrån det var att även Forsmark 3 skulle kopplas från nätet är svårt att säga, men det fanns marginaler. Det var en ovanlig typ av störning på nätet som även märktes på Forsmark 3. Men anläggningen kunde fortsätta vara ansluten och producera el hela tiden. 
 

Uppdaterad 11 maj

Se även

Forsmark

Klartecken för återstart av Forsmark 1

Efter det tillfälliga stoppet på Forsmark 1 och 2 beräknas Forsmark 1 åter leverera el torsdag morgon.

Läs hela artikeln
Forsmark

Stoppad elproduktion vid Forsmark 1 och 2

Elproduktionen vid Forsmark 1 och 2 är tillfälligt stoppad efter ett fel på det yttre elnätet. Initiala kontroller pågår inför återstart, och elpr...

Läs hela artikeln

Ringhals 4 åter i full produktion

Under påskhelgen har elproduktionen vid Ringhals 4 nått full kapacitet. Nu bidrar västkustens kärnkraftverk åter med full effekt till det svenska kraftnätet.

Läs hela artikeln