Stoppad elproduktion vid Forsmark 1 och 2

Elproduktionen vid Forsmark 1 och 2 är tillfälligt stoppad efter ett fel på det yttre elnätet. Initiala kontroller pågår inför återstart, och elproduktionen pågår som vanligt vid Forsmark 3.

Informationen uppdaterades senast: 16:25.

Störningen på det yttre elnätet som påverkade Forsmark 1 och 2 inträffade vid 07-tiden på onsdagen.

Anläggningen svarade som förväntat vid störningen och elförsörjningen är återställd. Forsmarks personal har genomfört initiala kontroller och analyser inför återstart av Forsmark 1 och 2.

– Fördjupade rutinmässiga analyser pågår nu för att kontrollera att alla system är intakta och opåverkade av störningen på yttre nät, säger Josef Nylén, presschef på Forsmark.

Webbplatsen uppdateras med mer information, bland annat om när reaktorerna beräknas vara tillbaka i normal produktion. Se även länk till produktionssidan. 

https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark/produktion

Presskontakt: 0173 - 821 00.

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Delta i webbinarium 2 juni om Kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln
Arbete kring bryggan. Foto: John Guthed
John Guthed

Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmen...

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln