Debattartikel: ”Ny havsbaserad vindkraft möjliggör fossilfritt flygande”

”Fossila bränslen måste fasas ut snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige är bland de länder som har bäst förutsättningar att leda omställningen och därmed säkra framtida konkurrenskraft. Längs västkusten, från Göteborg till Lysekil, finns Sveriges stora raffinaderier och petrokemisk industri samlade. På västkusten finns möjligheterna!” Det skriver Vattenfall, St1, Preem med flera i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

faximil-gp2.jpg

Debattartikeln i Göteborgs-Posten den 24 maj är undertecknad av Anna Borg, vd och koncernchef, Vattenfall, Magnus Heimburg, vd Preem, Hilde Wahl, Verkställande Direktör St1 Sverige AB, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. De skriver bland annat:

”Internationellt produceras årligen 300 miljoner ton flygbränsle och 400 miljoner ton plast från fossila kolväten som olja. Ett alternativ för att ersätta de fossila råvarorna är biomassa, men tillgången till hållbar biomassa är begränsad. Elflyg kan spela en roll men främst för kortare sträckor. För internationellt flyg riktas därför allt större uppmärksamhet mot elektrobränslen som en skalbar lösning, att göra kolväten av koldioxid och vätgas från fossilfri el.

Vattenfall vill bygga ny havsbaserad vindkraft och tillsammans med Preem respektive St1 ställa om till produktion av fossilfria s.k. elektrobränslen. Det är tekniskt möjligt och vi vill genomföra detta – fossilfritt flygande i stor skala är inom räckhåll. ”

För att det ska bli verklighet krävs dock bättre och tydligare förutsättningar. Särskilt behöver tillståndsprocesserna för ny kraftproduktion och nya elnät effektiviseras. Dessutom måste regelverk när det gäller vätgashantering ses över. Undertecknarna efterlyser också en bredare diskussion om industrins framtida roll, samexistenslösningar eller politiska prioriteringar behöver göras mellan olika intressen som till exempel energiproduktion, Försvarsmakten och fiskerinäringen.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens webbplats

Se även

Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Bilbesiktning på Opus-station

Vattenfall och Opus i samarbete för minskade klimatavtryck

Vattenfall ska som ”Smart Energy Partner” hjälpa besiktningsföretaget Opus Bilprovning, med 100 stationer i Sverige, att hitta vägar som minskar Opus klimatavtryck.

Läs hela artikeln
Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln