Debattartikel ”Ny havsbaserad vindkraft möjliggör fossilfritt flygande ”

”Fossila bränslen måste fasas ut snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige är bland de länder som har bäst förutsättningar att leda omställningen och därmed säkra framtida konkurrenskraft. Längs västkusten, från Göteborg till Lysekil, finns Sveriges stora raffinaderier och petrokemisk industri samlade. På västkusten finns möjligheterna!” Det skriver Vattenfall, St1, Preem med flera i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

faximil-gp2.jpg

Debattartikeln i Göteborgs-Posten den 24 maj är undertecknad av Anna Borg, vd och koncernchef, Vattenfall, Magnus Heimburg, vd Preem, Hilde Wahl, Verkställande Direktör St1 Sverige AB, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. De skriver bland annat:

”Internationellt produceras årligen 300 miljoner ton flygbränsle och 400 miljoner ton plast från fossila kolväten som olja. Ett alternativ för att ersätta de fossila råvarorna är biomassa, men tillgången till hållbar biomassa är begränsad. Elflyg kan spela en roll men främst för kortare sträckor. För internationellt flyg riktas därför allt större uppmärksamhet mot elektrobränslen som en skalbar lösning, att göra kolväten av koldioxid och vätgas från fossilfri el.

Vattenfall vill bygga ny havsbaserad vindkraft och tillsammans med Preem respektive St1 ställa om till produktion av fossilfria s.k. elektrobränslen. Det är tekniskt möjligt och vi vill genomföra detta – fossilfritt flygande i stor skala är inom räckhåll. ”

För att det ska bli verklighet krävs dock bättre och tydligare förutsättningar. Särskilt behöver tillståndsprocesserna för ny kraftproduktion och nya elnät effektiviseras. Dessutom måste regelverk när det gäller vätgashantering ses över. Undertecknarna efterlyser också en bredare diskussion om industrins framtida roll, samexistenslösningar eller politiska prioriteringar behöver göras mellan olika intressen som till exempel energiproduktion, Försvarsmakten och fiskerinäringen.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens webbplats

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln