Debattartikel ”Ny havsbaserad vindkraft möjliggör fossilfritt flygande ”

”Fossila bränslen måste fasas ut snabbt för att vi ska klara klimatmålen. Sverige är bland de länder som har bäst förutsättningar att leda omställningen och därmed säkra framtida konkurrenskraft. Längs västkusten, från Göteborg till Lysekil, finns Sveriges stora raffinaderier och petrokemisk industri samlade. På västkusten finns möjligheterna!” Det skriver Vattenfall, St1, Preem med flera i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

faximil-gp2.jpg

Debattartikeln i Göteborgs-Posten den 24 maj är undertecknad av Anna Borg, vd och koncernchef, Vattenfall, Magnus Heimburg, vd Preem, Hilde Wahl, Verkställande Direktör St1 Sverige AB, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige samt Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren. De skriver bland annat:

”Internationellt produceras årligen 300 miljoner ton flygbränsle och 400 miljoner ton plast från fossila kolväten som olja. Ett alternativ för att ersätta de fossila råvarorna är biomassa, men tillgången till hållbar biomassa är begränsad. Elflyg kan spela en roll men främst för kortare sträckor. För internationellt flyg riktas därför allt större uppmärksamhet mot elektrobränslen som en skalbar lösning, att göra kolväten av koldioxid och vätgas från fossilfri el.

Vattenfall vill bygga ny havsbaserad vindkraft och tillsammans med Preem respektive St1 ställa om till produktion av fossilfria s.k. elektrobränslen. Det är tekniskt möjligt och vi vill genomföra detta – fossilfritt flygande i stor skala är inom räckhåll. ”

För att det ska bli verklighet krävs dock bättre och tydligare förutsättningar. Särskilt behöver tillståndsprocesserna för ny kraftproduktion och nya elnät effektiviseras. Dessutom måste regelverk när det gäller vätgashantering ses över. Undertecknarna efterlyser också en bredare diskussion om industrins framtida roll, samexistenslösningar eller politiska prioriteringar behöver göras mellan olika intressen som till exempel energiproduktion, Försvarsmakten och fiskerinäringen.

Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Postens webbplats

Se även

Framåt med vätgas i tanken

Vattenfall arbetar med flera bränsleprojekt där hållbar vätgas spelar en nyckelroll.

Läs hela artikeln
Jens Berggren

Jens Berggren ny klimatcoach på Vattenfall

Konkreta tips och råd kring energieffektivisering och hur man enkelt kan spara el är något som hållit Vattenfalls mångåriga klimatcoach, Lasse Ejeklint, fullt sysselsatt. När han nu går i pe...

Läs hela artikeln
Vätgasfabrik

Fem sätt att minska koldioxidutsläppen med vätgas

Grundämnet väte finns i stort sett överallt och skulle kunna ersätta fossila bränslen i en mängd olika industriella processer, material och produkter och därmed minska koldioxidutsläppen. De...

Läs hela artikeln