En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombinera solenergiproduktion och hållbart jordbruk på samma yta.

Ordet ”agrivoltaiskt” står för en anläggning där solpaneler och hållbart jordbruk samexisterar på samma jordbruksmark. Tack vare markägarens och kommunens stöd kan Vattenfall nu för första gången implementera detta innovativa koncept för markanvändning i kommersiell skala.

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

På en yta av totalt 93 hektar kommer solcellsmoduler att monteras på olika ställningar och kombineras med lämpliga former av jordbruksproduktion. På så vis siktar Vattenfall på att få ytterligare praktiska erfarenheter för framtida kommersiella projekt av detta slag.

Claus Wattendrup, chef för Vattenfall enhet Solar & Batteries, berättar:

– Med bygget av ett agrivoltaiskt projekt i denna skala är vi riktiga pionjärer. Vi vill visa att hållbart jordbruk och energiproduktion kan komplettera varandra. Med Tützpatz-projektet utvecklar vi nu tekniken i kommersiell skala.

Vattenfalls partner i projektet är Power and Air Condition Solution Management (PASM), ett dotterbolag till Deutsche Telekom, som under tio år kommer att köpa anläggningens elproduktion via ett energiköpsavtal. Anläggningen kommer att årligen täcka behovet från motsvarande omkring 2 500 av Deutsche Telecoms mobilstationer.

Bernd Schulte-Sprenger, vd för PASM, förklarar beslutet om ett långsiktigt elförsörjningsavtal med Vattenfall:

– Som en del av Deutsche Telekom Group säkerställer PASM att telekommunikationsinfrastrukturens tillgänglighet kan garanteras. Vi uppnår detta mål genom att bara använda el från förnybara energislag och på så vis driva på energiomvandlingen i koncernen. Elen från solcellsparken Tützpatz har särskild betydelse i sammanhanget, eftersom den kombinerar förnybar elproduktion med hållbart jordbruk, eftersom frigående höns kommer att bo under solpanelerna. På så vis kan elförsörjningen från solcellsparken Tützpatz betraktas som ett banbrytande projekt för Tysklands energiomställning, säger han.

Den agrivoltaiska solkraftparken vid Tützpatz byggs utan statsbidrag och ska vara i drift 2024.

Vattenfall testar redan det agrivoltaiska konceptet i ett pilotprojekt i Nederländerna som heter Symbizon. Med en installerad kapacitet på 0,7 MW (peak) är det jämförelsevis litet.

Fakta om det agrivoltaiska projektet i Tützpatz

  • Total installerad effekt: 79 MW (peak)
  • Total yta: cirka 93 ha
  • Avsedd jordbruksanvändning: ekologisk äggproduktion med frigående höns/jordbruk

Se även

COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln
Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Fötter i dusch. Foto: AdobeStock
AdobeStock

Så kan avloppsvatten till duschen hjälpa klimatet

En stor del av den energi som produceras spolar vi bokstavligen ut i vasken. Men det varma avloppsvattnet från dig och dina grannar kan användas för att värma upp ditt duschvatten igen - och...

Läs hela artikeln