Fem sätt att minska koldioxidutsläppen med vätgas

Grundämnet väte finns i stort sett överallt och skulle kunna ersätta fossila bränslen i en mängd olika industriella processer, material och produkter och därmed minska koldioxidutsläppen. Det är emellertid inte förrän nu som produktionen och användningen av vätgas börjar ta fart på allvar.

Det är kanske att hårdra lite, men om du vill beskriva universums uppkomst enkelt är du inte helt fel ute om du säger: först kom Big Bang, sedan väte, sedan allt annat.

Väte är grundläggande för hela vår existens, är det vanligaste ämnet i universum, och kan också komma att spela en nyckelroll i vår framtid. Detta grundämne som inte förekommer naturligt men som relativt lätt kan utvinnas ur vatten skulle kunna bli en väg framåt i sektorer där omställningen är svårare, där det helt enkelt inte finns några andra sätt att bli fossilfria och eliminera eller minimera koldioxidutsläppen.

– Tidigare har det inte funnits politiskt stöd eller engagemang som hjälper oss i övergången från fossila bränslen, eftersom de har varit både billiga och lättillgängliga och eftersom infrastruktur och transportsystem över hela världen har byggts för dem. Man behövde inte fundera på det. Nu finns det en vilja, där exempelvis EU driver på för att säkerställa att vi hanterar klimatförändringarna. Och det finns också en strävan efter att bygga alternativen även om de kostar mer. Det säger Cecilia Wallmark, verksamhetschef på Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden vid Luleå tekniska universitet som arbetat med vätgasfrågor i mer än 25 år.

Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls nya månatliga nyhetsbrev. Varje nummer belyser ett nytt brännande ämne inom fossilfri energi och hållbarhet. 

Läs mer och anmäl dig här

Samarbete är avgörande

Nyckeln till ett bredare och snabbare genomslag än vi sett hittills är samarbete, där alla gör rätt sak vid rätt tidpunkt för att omställningen ska ske snabbt och få så stor effekt som möjligt. Och helst ska det korsa nationsgränser och ske mellan en mängd olika aktörer.

– Jag ser det här som ett stort och komplicerat pussel för världen, där alla måste lägga sin bit. De som vill börja med vätgasproduktion bygger sina anläggningar i rätt skala, de som ska leverera elektrolysutrustning behöver skala upp sin kapacitet i samma takt, företagen som tillverkar komponenter till de olika processerna behöver arbeta för att öka livslängden på dessa. Jag är positivt överraskad över den gemensamma övertygelsen att vi kommer att kunna göra detta tillsammans. Alla förstår att de beslut som tas faktiskt måste fattas.

Alla Toktarova på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap vid Chalmers högskola i Göteborg är imponerad av hur nya användningsområden för vätgas letar sig in i industrin och används i tillverkning och processer. Men det finns fortfarande ett antal utmaningar som måste hanteras:

– Vilken typ av pipelines kommer att användas? Vilken elektrolysörkapacitet kommer att behövas? Vi måste påskynda arbetet avsevärt redan i dag. Enligt min forskning behöver vi i Europa bygga fyra gigawatt elektrolysörer per år. Just nu ligger vi på en gigawatt årligen. Övergången måste ske mycket snabbare.

Både Cecilia Wallmark och Alla Toktarova lyfter fram HYBRIT, Vattenfalls samarbete med gruvkoncernen LKAB och ståltillverkaren SSAB för att producera fossilfritt stål, som en förebild för stora företag som samarbetar inom detta område.

– HYBRIT visar hur framgångsrikt och välbehövligt samarbete mellan företag kan se ut. Man delar risker och lyfter fram tekniken tillsammans. Samarbete är en drivkraft för att få ut tekniken snabbare på marknaden.  Dessutom kan industriaktörer samarbeta när det kommer till lagring och bygga gemensamma lager och använda dem för många olika processer och produktionslösningar. På så vis blir de enklare och mer effektiva att bygga.

Vätgasens allt viktigare roll är uppenbar för Alla Toktarova.

– Vätgas kan ge oss el helt utan utsläpp. Och möjligheten att lagra vätgasen ger oss förmåga att hantera de förnybara energikällornas fluktuationer.

Fakta

5 viktiga användningsområden för vätgas.

Konstgödsel
Som exempel bygger spanska Grupo Fertiberia en anläggning för att producera konstgödsel i Luleå i norra Sverige. Förnybar vätgas används istället för fossila bränslen.

Tunga transporter
Lastbilar som i dag körs på diesel skulle exempelvis kunna drivas med vätgas med högt tryck och generera nollutsläpp.

Metanol
Genom att blanda vätgas med kol kan man producera metanol som kan användas i sjöfarten.

Värme
Fjärrvärme eller värmepumpar är ofta bättre lösningar, men det finns planer i länder som Nederländerna och Storbritannien på att ersätta naturgas med vätgaspannor för att värma upp byggnader.

Ammoniak
Precis som i fallet med stål kan vätgas bli en viktig del av processen vid framställning av ammoniak. På ett övergripande plan kan vätgas i större utsträckning användas i den kemiska industrin än vad som är fallet för närvarande.

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln