Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har mer än hälften av fiskynglen från årgång 2023 dött. Även om det akuta problemet nu är över så pågår utredningar för att hitta orsakerna och förhindra en upprepning.

Utredning har inletts då det i mitten av juli konstaterades en hög och onormal dödlighet på lax- och havsöringsyngel i samtliga av Vattenfalls fem fiskodlingar i landet. Vid upptäckten prövades olika åtgärder och till slut försvann problemen. Orsaken är dock fortfarande inte fastställd.

Andra kompensationsodlingar, för utsättning av fisk, runt Östersjön har upptäckt samma problem.

Mikael-Lidström-ansvarig-Vattenfalls-fiskodlingar_fotograf-Hanna-Sjöberg-1.jpg

– Vi har inte kunnat hitta någon förklaring och har nu tillsammans med de andra energiföretagen och flera myndigheter initierat en förstudie via Energiforsk ledd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att genom ett omfattande provtagningsprogram söka efter faktorer som påverkat fisken och väga samman dem med miljöfaktorer för att försöka hitta orsaken till dödligheten. Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har redan under sommaren genomfört provtagningar och analyser, men ingen orsak hittades. säger Mikael Lidström, chef för Vattenfalls fiskodlingar.

Problemen började i slutet av juni, eskalerade och har pågått fram till slutet av augusti, sedan har dödligheten sjunkit till normala mycket låga nivåer. 

– Vi har ännu inte fastställt orsaken och vill inte spekulera i nuläget. Utredningen ska förhoppningsvis ge svar under senhösten. Att mer än hälften av årets laxyngel har dött är förstås mycket tråkigt men de som finns kvar lever och frodas. Det pågår en dialog med tillsynsmyndigheterna hur den uppkomna bristen på odlingsmaterial ska hanteras, säger Mikael Lidström.

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln