Fiskyngel dog i fiskodlingar

Under sommaren har Vattenfalls och flera andra energibolags fiskodlingar drabbats av stor dödlighet bland fiskynglen, även odlingar i Finland har drabbats. På Vattenfalls fiskodlingar har mer än hälften av fiskynglen från årgång 2023 dött. Även om det akuta problemet nu är över så pågår utredningar för att hitta orsakerna och förhindra en upprepning.

Utredning har inletts då det i mitten av juli konstaterades en hög och onormal dödlighet på lax- och havsöringsyngel i samtliga av Vattenfalls fem fiskodlingar i landet. Vid upptäckten prövades olika åtgärder och till slut försvann problemen. Orsaken är dock fortfarande inte fastställd.

Andra kompensationsodlingar, för utsättning av fisk, runt Östersjön har upptäckt samma problem.

Mikael-Lidström-ansvarig-Vattenfalls-fiskodlingar_fotograf-Hanna-Sjöberg-1.jpg

– Vi har inte kunnat hitta någon förklaring och har nu tillsammans med de andra energiföretagen och flera myndigheter initierat en förstudie via Energiforsk ledd av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att genom ett omfattande provtagningsprogram söka efter faktorer som påverkat fisken och väga samman dem med miljöfaktorer för att försöka hitta orsaken till dödligheten. Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har redan under sommaren genomfört provtagningar och analyser, men ingen orsak hittades. säger Mikael Lidström, chef för Vattenfalls fiskodlingar.

Problemen började i slutet av juni, eskalerade och har pågått fram till slutet av augusti, sedan har dödligheten sjunkit till normala mycket låga nivåer. 

– Vi har ännu inte fastställt orsaken och vill inte spekulera i nuläget. Utredningen ska förhoppningsvis ge svar under senhösten. Att mer än hälften av årets laxyngel har dött är förstås mycket tråkigt men de som finns kvar lever och frodas. Det pågår en dialog med tillsynsmyndigheterna hur den uppkomna bristen på odlingsmaterial ska hanteras, säger Mikael Lidström.

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln