Forsmark

Forsmark 1 redo för ny driftsäsong

Den årliga avställningen för bränslebyte och service är genomförd på Forsmark 1, som är tillbaka på nätet och producerar el igen.

Revisionsavställningen inleddes 7 maj och avslutades natten mot tisdag 30 maj. Effektuppgång pågår och normal produktion väntas nås senare i veckan.

- Över 2 500 arbetsåtgärder har genomförts och det har varit ett mycket fint samarbete mellan berörda arbetsgrupper och i hela organisationen, säger Victoria Davidsson som är revisionsledare.

Runt 1 200 personer har varit inblandade i arbetet, både Forsmarksmedarbetare och inhyrd personal. Genom revisionen rustas anläggningen för att göra den redo för en ny driftsäsong.

- Forsmarks kärnkraftverk har en mycket hög tillgänglighet, med elproduktion som sker dygnet runt i alla väder. En väl genomförd årlig revisionsavställning under ett antal veckor är en starkt bidragande orsak till att vi kan producera så mycket el resterande del av året, säger Victoria Davidsson.

Samtliga reaktorer i Sverige ställs av för bränslebyte och årligt underhåll under sommarperioden då efterfrågan på el i regel är mycket lägre än på vintern. På Forsmark 3 genomförs den årliga avställningen ett par veckor i juli, medan Forsmark 2 har en något längre avställning med start i september.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln