Framgångsrik IAEA-granskning stödjer långtidsdrift

Ett nyligen avslutat granskningsbesök av International Atomic Energy Agency (IAEA) på Forsmark har bekräftat anläggningens långsiktiga säkerhet och produktionskapacitet. Granskningen, som fokuserade på långtidsdrift, positionerar Forsmark för fortsatt drift bortom 2040-talet.

Granskningsteamet från IAEA var på plats på Forsmarks Kraftgrupp mellan 7-16 november, med stöd från personal vid flera avdelningar på Forsmark. Samarbetet är en del av engagemanget för långtidsdrift genom åldrandehantering, i enlighet med krav från både IAEA och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forsmark har valt att implementera IAEA:s SALTO-granskningar (Safety Aspects of Long Term Operation) som ett verktyg för att visa överensstämmelse med internationella standarder och riktlinjer, med hänsyn till bästa praxis från kärnkraftsanläggningar världen över.

Beröm för framdrift i frågorna

Susanne Roth, värd för granskningen, tillsammans med Joakim Thulin, uttrycker sin stolthet: "vi ska sträcka på oss och känna oss stolta, både för genomförandet av granskningen och för att vi från IAEA får beröm för tydlig framdrift i frågorna. IAEA tryckte särskilt på att vi överlag har en anläggning som är i mycket bra skick och betonade bland annat att vi presenterat ett komplett ”scope”, med endast tre rekommendationer, vilket gör att vi sticker ut i sammanhanget. Roligt att se och höra."

Salto-20231680x1008.jpg

Joakim Thulin sammanfattar de områden som kräver fortsatt arbete: "områden som vi behöver fortsätta jobba med är att implementera bättre proaktiva processer samt slutföra, finjustera och anpassa vissa delar."

I ett pressmeddelande på IAEA:s webbplats skriver teamledaren Martin Marchena, IAEA Nuclear Safety Officer: “The team observed that the operator is implementing measures for safe LTO in a timely manner and the staff at the plant are professional, open and receptive to suggestions for improvement,” said team leader and IAEA Nuclear Safety Officer Martin Marchena, adding that “most of the ageing management and LTO activities are already in alignment with IAEA safety standards. We encourage the plant to address the review findings and implement all remaining activities for safe LTO as planned.”

Salto_2023_1680x1008.jpgIAEA-granskningsteamet besökte Forsmark 7-16 november, där de stöddes av personal från olika avdelningar på Forsmark.

Stolt men inte nöjd

Björn Linde, vd för Forsmark Kraftgrupp, betonar granskningens värde och uttalar sig om framtidsplanerna: "Vi planerar för drift bortom 2040-talet och det arbete vi gör i dag inom en rad olika områden har bäring för säkerheten också i framtiden. Den här utvärderingen från IAEA har försäkrat oss om att vi är på rätt väg för säker och stabil drift i ett långsiktigt perspektiv och vi ser också fram emot att fortsätta samarbetet med IAEA."

En slutrapport har tagits fram och delges Forsmark, Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen inom tre månader. Linde framhåller granskningens betydelse och noterar att Forsmark kommer att fortsätta arbeta med de identifierade förbättringsområdena. Han understryker att det pågående arbetet inom olika områden är avgörande för långsiktig säkerhet och stabilitet: "jag är mycket stolt men inte nöjd," avslutar Linde. 

Salto-2023_Björn-Linde-1680x1008.jpg

Se även

Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Seminarium 19 februari: Vattenfall bjuder in till presseminarium för att presentera status i arbetet för ny kärnkraft

Vid årsskiftet avslutade Vattenfall sin förstudie om så kallade små modulära reaktorer i anslutning till Ringhals. Vattenfall har löpande presenterat framsteg i arbetet med ny kärnkraft och ...

Läs hela artikeln