Kommentar med anledning av kritik mot inköp av kol från Colombia

En delegation från Colombia har meddelat att de idag kommer att lämna in en anmälan mot ett antal europeiska energibolag, däribland Vattenfall, till OECD. Anmälan görs i samarbete med de nederländska intresseorganisationerna Pax och Somo eftersom de anser att energibolagen inte har följt OECD:s riktlinjer om mänskliga rättigheter i samband med inköp av kol i Colombia.

Med anledning av detta vill Vattenfall framhålla att vårt sista kolkraftverk i Nederländerna stängdes 2019 och att företaget sedan dess inte köper in något kol från Colombia.

Sedan de första rapporterna om möjliga övergrepp inom kolbrytning i Colombia kom tog Vattenfall ledningen i diskussioner med både intresseorganisationer och de gruvbolag som kol köptes in från. Vattenfall gjorde också egna platsbesök, bedömningar via samarbetsorganisationen Bettercoal och förde dialoger med gruvbolag för att ta upp frågor om tidigare kränkningar av mänskliga rättigheter.

Baserat bland annat på platsbesöken gjordes 2017 en omfattande konsekvensbedömning av mänskliga rättigheter och diskuterade efter det individuella handlingsplaner med varje gruvbolag:

A human rights risk assessment in Colombia (PDF, på engelska)

Som ett resultat av dessa diskussioner tog Vattenfall 2018 bort gruvbolaget Drummond från listan över potentiella leverantörer, eftersom de inte var villiga att samarbeta. Vattenfall fick beröm för detta banbrytande arbete och graden av transparens av bland andra organisationerna Pax och Somo.

– Därför är vi förvånade över att parterna nu beslutat att lämna in detta klagomål mot oss. Enligt OECD bör företag först använda sina möjligheter att påverka den aktör som orsakar de negativa effekterna på mänskliga rättigheter för att förhindra eller mildra den påverkan, och inte dra sig undan det ansvaret. Vattenfall menar bestämt att vi inte drog oss undan, särskilt inte under den period som ifrågasätts, utan försökte etablera förbättringar på plats i Colombia. Vi har haft en dialog med berörda parter sedan en tid och kommer att fortsätta den, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vattenfall tar kritik kring gruvfrågor på allvar och strävar efter att kontinuerligt bidra till förbättringar i kolproducerande länder. Detta sker i huvudsak via Bettercoal, som Vattenfall är en av grundarna av, och den colombianska arbetsgruppen för Bettercoal.

Bettercoal är en plattform för energiföretag, fackföreningar, icke-statliga organisationer och kolgruveföretag. Initiativet bedömer hållbarhetsprestanda för kolgruvdrift mot principerna i Bettercoal Code, en globalt accepterad standard för kolproduktion, och främjar kontinuerliga förbättringar.

Se även

Vattenfall Logo

Kommentar med anledning av pågående tillsynsärende i Finland

Vattenfall gjorde förra året tre budmisstag relaterade till den finska marknaden, vilket vi rapporterade via marknadsmeddelanden (UMM) så snart vi upptäckte det - i lin...

Läs hela artikeln
Elledningar

Inget beslut om ny kärnkraft i Ringhals

Vattenfall har inte ansökt om att bygga nya kärnkraftverk i Ringhals, något flera medier påstått idag, onsdag. Däremot utreder Vattenfall sedan i somras möjligheten att bygga två eller flera...

Läs hela artikeln
Kraftledningar vid Laxede kraftstation

Elmarknaden just nu: Årets ”höstflod” ger rekordlåga elpriser

September präglades av ovanligt höga temperaturer, blåst och välfyllda vattenmagasin. Det bidrog till att månaden blev den billigaste sedan hösten 2020.

Läs hela artikeln