Ny generator ger energi från reservkraft

Under revisionen på Forsmark 2 har det genomförts jobb på våra reservkraftdieslar. I år fick en av dessa dieslar en ny generator.

Reservkraftdieslarna finns som ett stöd om eltillförsel från yttre elnät skulle försvinna. Det finns flera reservkraftsdieslar för varje block. 

Sven-Erik1680x1008m.jpg
Sven-Erik jobbar som montagesamordnare och är som spindeln i nätet för att få alla pusselbitar att passa.

- Det är många avdelningar som har varit inblandade i planeringen och själva utförande av projektet, och samarbetet har fungerat utmärkt.

För att få generatorn på plats behövde vi införskaffa en ny mobil lyft. Innan vi drog igång fanns det en viss osäkerhet kring hur det skulle gå med lyftet. Vi hann genomföra ett provlyft, vilket fungerade riktigt bra. Trots allt var det ganska lätt att navigera in generatorn i det smala utrymmet, berättar Sven-Erik.

Ett provisoriskt kablage leds ut till en lastbank som kommer användas under del av provningen utanför systemen. 

Generator-med-kablar-m.jpg
Provisoriskt kablage från den nya generatorn

Det genomförs innan generatorn ansluts mot eget nät för slutprovning och driftsättning. Efter provning kommer den provisoriska anordningen att rivas och anslutning mot en ny skenbrygga kommer att ske.

Samarbete inte bara inom Forsmark

Vid installationen fick även delar av ramen ändras för den nya generatorn har större fötter. En mobilfräs lånades in från Ringhals för att bearbeta ramen efter att nya plåtar svetsades på. Därefter fick den även en liten facelift med förbättring av den röda färgen för att den ska se fin ut inför den nya driftsäsongen.

- Det har varit ett mycket bra utfört jobb och det har funkat bra från alla led, säger Sven-Erik.

fräs1680x1008m.jpgMobilfräsen användes för att anpassa ramen till generatorns underdel. 

 

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln