Ringhals

Nya varningsmottagare skickas ut

Under vecka 41 påbörjar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) utskick av nya varningsmottagare till boende i inre och yttre beredskapszoner runt Ringhals. 

Drygt 61 000 nya varningsmottagare börjar nu skickas ut och berör Varbergs, Kungsbackas och Marks kommuner. Varningsmottagarna kommer dels att ersätta den äldre modell som redan finns hos boende, företag och organisationer i den inre beredskapszonen och dels till de i den yttre beredskapszonen, som tidigare inte haft någon mottagare. Utskicket föregås av ett vykort med information om hur varningsmottagaren fungerar, varför man får den och en uppmaning om att så fort som möjligt hämta ut paketet med mottagaren.    

Utskicken börjar under vecka 41 i alla tre kärnkraftslänen – Halland, Kalmar och Uppsala – och ska enligt PostNord vara avslutad den 27 november.

 

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln