Reaktortanken i Ågestaverket nedmonterad

Efter två års intensivt arbete har Vattenfall nu monterat ner den 10 meter höga och 300 ton tunga reaktortanken och dess interndelar i Ågestaverket. Reaktortanken har kapats i mindre delar, packats i säkra emballage varefter det radioaktiva materialet transporterats till Svafos mellanlager på Studsvik. Med reaktortanken nedmonterad har nu 80 procent av radioaktiviteten forslats bort från Ågestaverket.

– Ågestaverket är nu 300 ton lättare och arbetet har skett med säkerhet som fokus inför de många utmaningar som uppstår när man tar sig an en sådan här uppgift. Nedmontering är en viktig del av kärnkraftens livscykel och jag är stolt över vårt sätt att hantera det internt och tillsammans med leverantören, säger Christopher Eckerberg, Vattenfalls chef för avveckling av kärntekniska anläggningar.

I arbetet med nedmonteringen av reaktortanken har Vattenfall samarbetat med Westinghouse som haft ett helhetsåtagande kring segmenteringen av tanken. Reaktortanken var ett mycket stort radioaktivt föremål som byggdes på ett unikt sätt i ett trångt bergrum i början av 1960-talet, vilket krävde unika lösningar för nedmonteringen.

– Utmaningarna bestod i en kombination av hur anläggningen är byggd, ålder och brist på radiologiska data. Vi har använt situationsanpassade, unika arbetssätt och lösningar vilket har varit väldigt roligt, säger projektledaren för nedmonteringen av reaktortanken Karin Westling. Vi lämnar mindre av allt i anläggningen; mindre radioaktivitet, avfall och material. Men vi lämnar mer yta att arbeta på för det återstående materialet som ska monteras ner.

Lyft av den 300 ton tunga reaktortanken. Foto: John Guthed
Foto: John Guthed

Lyft av den 300 ton tunga reaktortanken. Foto: John Guthed

Specialanpassade arbetssätt

Momenten i nedmonteringen av reaktortanken, där de flesta arbetssätt, installationer och verktyg har behövt specialanpassas, var i korthet:

– Först lyftes de tre översta locken av betong, gjutjärn och isolermaterial bort varefter en arbetsbrygga och en pool byggdes i anslutning till tanken.

– Sedan fylldes reaktortanken med vatten för att minimera stråldos till medarbetare, och det innersta, 100 ton tunga tanklocket lyftes av. Locket segmenterades i poolen och de radioaktiva interndelarna i tanken segmenterades på sina platser av fjärrstyrda undervattensågar.

– Tankens yttre värmeskyddande isolering togs bort, hela tanken lyftes upp, flyttades en liten bit och segmenterades. Arbetsbryggan som ska användas i nedmonteringen av Ringhals 1 och 2 togs försiktigt isär, vattnet tömdes och sändes för dunstning och det sista, lågaktiva, avfallet packades och placerades på logistikytan utanför Ågestaverket.

Nedmonteringen av Ågestaverket startade på försommaren 2020 och beräknas vara slutförd i slutet av 2025. Reaktortanken var en del i det totala arbetet med att montera ner Ågestaverket som var Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, beläget nära Farsta i södra Stockholm. Nu återstår avfallshantering, friklassning av anläggningen och permanent förslutning av bergrummet där verket ligger.

Se även

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln