Sjöfågel spåras med AI i Vattenfalls vindkraftspark

En ny studie för att spåra sjöfåglars rörelser har inletts vid den havsbaserade vindkraftparken Aberdeen Bay. Den här gången används artificiell intelligens, AI, för att samla in detaljerad information om fåglarnas rörelser runt vindkraftsparken. Försöket bygger på de mycket positiva resultaten från en studie som presenterades tidigare i år.

Projektet kommer att testa ny teknik för att dokumentera hur sjöfåglar interagerar med vindkraftverk till havs. Den banbrytande AI-teknik som Norska Spoor har utvecklat syftar till att spåra en fågels flygbana i 3D i turbinbladens omedelbara närhet, vilket ger värdefull kunskap om fåglars flygmönster och beteenden.

Att med god precision kunna dokumentera väjningsbeteenden är avgörande för att kunna tillhandahålla mer realistisk kollisionsriskmodellering. Dessa uppgifter och data kan sedan användas som underlag för att mer direkt fastställa kollisionshastigheter, vilket underlättar planeringen av nya havsbaserade vindkraftsparker.

– Detta spännande samarbetsprojekt är det första i sitt slag och syftar till att validera kameratekniken för 3D-spårning av sjöfåglar i omedelbar närhet av vindkraftverk till havs, berättar Jesper Kyed Larsen, chef för Bio science-teamet på Vattenfall.

– Noggrant analyserade data av hög kvalitet är avgörande för att kunna tillhandahålla den evidensbas vi behöver för att skydda sjöfåglar och planera framtidens vindkraftsparker till havs och bidra i kampen mot klimatförändringarna.

I en studie som publicerades tidigare i år användes en kombination av radar- och kamerateknik för att dokumentera sjöfåglars flygbeteende runt vindkraftsparken. Studien som pågick under två år registrerade in en enda kollision eller ens ”nära ögat”-incident. Men den nya forskningen går ännu längre och kan dokumentera väjningsbeteende väldigt nära turbinerna i tre dimensioner.

En intressentpanel har bildats för att ge råd och input under projektet, inklusive experter från Royal Society for the Protection of Birds, Marine Scotland Science, NatureScot och Joint Nature Conservation Committee.

– Vi är jätteglada över möjligheten att få arbeta med Spoor och Vattenfall i detta projekt, säger Aonghais Cook, ansvarig ekolog för förnybar energi vid British Trust for Ornithology och fortsätter:

– Att samla in data av hög kvalitet inom ramarna för projekt som detta är avgörande för att kunna bygga vindkraftsparker till havs, som i sin tur är en viktig del i arbetet att minimera effekterna av klimatförändringar på ett sätt som inte förvärrar de utmaningar våra internationellt viktiga sjöfågelbestånd står inför. Detta är särskilt viktigt eftersom många bestånd minskat avsevärt i kölvattnet av både klimatförändringar och andra påfrestningar som till exempel fågelinfluensa.

Intressanta framsteg har redan gjorts och stora mängder data om sjöfågelrörelser har hämtats in. Slutresultaten väntas i början av nästa sommar.

Se även

Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Mätverktyget FossilEye. Foto: Tekniska verken

Ny effektiv metod för att identifiera och mäta plast i avfall

Nu inleder det högteknologiska mätverktyget FossilEye sin pilotturné i tre svenska städer. FossilEye skannar, mäter och analyserar plast i avfall.

Läs hela artikeln
COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln