Höge väg vindkraftspark

Spaden i marken för Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftsparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggningarna beräknas vara installerade och klara för drift i början av 2024.

Sedan tidigare driver Vattenfall stora batterilagringssystem i kombination med vind- och solkraftsparker på flera platser i Europa. Batteriprojekten Höge väg och Hjuleberg är speciella eftersom de är de största av sitt slag i Sverige. Målet är att maximera användningen av förnybar energi och i huvudsak balansera och bidra till frekvensstabilitet i det svenska elnätet.

Vattenfall driver sedan nästan tio år de båda vindkraftsparkerna tillsammans med pensionsbolaget Skandia Det är ett samarbete som ligger väl i linje med Vattenfalls strategi att genom samarbete driva utveckling av klimatsmarta lösningar för att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

– Vi tror att hybridparker kommer att bli allt viktigare för Vattenfalls affärsmodeller som bygger på förnybart. Dels blir driften mer ekonomisk eftersom produktion, lagring och nätanslutning sker inom samma infrastruktur, dels kan hybridanläggningar ge ytterligare intäkter för vindkraftsoperatörer samtidigt som de bidrar till mer stabila nät, säger Johan Kronman, projektledare för batteriprojekten Höge väg och Hjuleberg.

De båda anläggningarna planeras tas i drift våren 2024. Vattenfall utreder möjligheten att installera fler batterilagringssystem på andra produktionssiter i Sverige där flera tekniker kan kombineras i en enda hybridpark.

– Jag är glad och stolt att idag kunna meddela att Skandia i sitt mångåriga samarbete med Vattenfall tagit ett viktigt steg för att kunna stödja det sårbara elnätet i södra Sverige genom tilläggsinvesteringar i batterisystem i två av våra gemensamägda vindkraftsparker. Investeringarna vid Höge väg och Hjuleberg kommer att skapa två så kallade hybridparker som har som mål att både bidra med viktiga nätstödjande funktioner och förbättra lönsamheten i vindkraftsproduktionen genom ökad flexibilitet, säger Hans Fredrik Forssman, Senior Investment Manager, på pensionsbolaget Skandia.

Fakta om Höge väg vindkraftspark

Höge väg vindkraftspark har varit i drift sedan 2016. Vindkraftsparken är med sina 18 vindkraftverk ett av de större de landbaserade vindparkerna i Skåne.

Årlig produktion:
107 GWh el om året, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 villor.

Om batterierna:

  • 46 batterimoduler
  • 25 MW effekt
  • 29 MWh energilagringskapacitet

Totalentreprenör:
Veidekke Entreprenad AB

Planerad driftstart för batterianläggningen:
Mars 2024.

Läs mer om Höge väg vindkraftspark

Fakta om Hjuleberg vindkraftspark

Hjuleberg vindkraftspark har varit i drift sedan 2014 och ligger cirka 20 kilometer nordost om Falkenbergs tätort i Hallands län. Vindkraftsparken består av tolv vindkraftverk.

Årlig produktion:
91 GWh el om året, vilket motsvarar hushållsel till drygt 18 000 hem.

Om batterierna:

  • 56 batterimoduler
  • 30 MW effekt
  • 35 MWh energilagringskapacitet

Totalentreprenör:
Veidekke Entreprenad AB

Planerad driftstart för batterianläggningen:
Mars 2024.

Läs mer om Hjuleberg vindkraftspark 

Se även

Parkeringhus i Lund. Illustration: Lloyds arkitektkontor

Avvecklade vindkraftverk blir parkeringshus i Lund

I det nya hitech-området Brunnshög i Lund ska rotorblad från en demonterad dansk vindkraftspark bli en del av designen på ett hållbart och klimatsmart flervånings parkeringshus.

Läs hela artikeln
Tångodling

Första tången från Kriegers flak skördas i vår

2024 blir ett år med flera milstolpar i projektet WIN@sea, där danska forskare arbetar med att producera livsmedel under havsytan vid Skandinaviens största vindkraftspark, Vattenfalls danska...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall avyttrar Norfolk Offshore Wind Zone till RWE

Vattenfall har tecknat avtal med RWE om avyttring av Norfolk Offshore Wind Zone. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 963 miljoner GBP.

Läs hela artikeln