Höge väg vindkraftspark

Spaden i marken för Sveriges två första hybridparker

I södra Sverige bygger Vattenfall två batterilagringssystem – vindkraftsparkerna Höge väg och Hjuleberg ska bli en effektiv kombination av vindkraft och batterier. Batterilagringsanläggningarna beräknas vara installerade och klara för drift i början av 2024.

Sedan tidigare driver Vattenfall stora batterilagringssystem i kombination med vind- och solkraftsparker på flera platser i Europa. Batteriprojekten Höge väg och Hjuleberg är speciella eftersom de är de största av sitt slag i Sverige. Målet är att maximera användningen av förnybar energi och i huvudsak balansera och bidra till frekvensstabilitet i det svenska elnätet.

Vattenfall driver sedan nästan tio år de båda vindkraftsparkerna tillsammans med pensionsbolaget Skandia Det är ett samarbete som ligger väl i linje med Vattenfalls strategi att genom samarbete driva utveckling av klimatsmarta lösningar för att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

– Vi tror att hybridparker kommer att bli allt viktigare för Vattenfalls affärsmodeller som bygger på förnybart. Dels blir driften mer ekonomisk eftersom produktion, lagring och nätanslutning sker inom samma infrastruktur, dels kan hybridanläggningar ge ytterligare intäkter för vindkraftsoperatörer samtidigt som de bidrar till mer stabila nät, säger Johan Kronman, projektledare för batteriprojekten Höge väg och Hjuleberg.

De båda anläggningarna planeras tas i drift våren 2024. Vattenfall utreder möjligheten att installera fler batterilagringssystem på andra produktionssiter i Sverige där flera tekniker kan kombineras i en enda hybridpark.

– Jag är glad och stolt att idag kunna meddela att Skandia i sitt mångåriga samarbete med Vattenfall tagit ett viktigt steg för att kunna stödja det sårbara elnätet i södra Sverige genom tilläggsinvesteringar i batterisystem i två av våra gemensamägda vindkraftsparker. Investeringarna vid Höge väg och Hjuleberg kommer att skapa två så kallade hybridparker som har som mål att både bidra med viktiga nätstödjande funktioner och förbättra lönsamheten i vindkraftsproduktionen genom ökad flexibilitet, säger Hans Fredrik Forssman, Senior Investment Manager, på pensionsbolaget Skandia.

Fakta om Höge väg vindkraftspark

Höge väg vindkraftspark har varit i drift sedan 2016. Vindkraftsparken är med sina 18 vindkraftverk ett av de större de landbaserade vindparkerna i Skåne.

Årlig produktion:
107 GWh el om året, vilket motsvarar hushållsel till cirka 21 500 villor.

Om batterierna:

  • 46 batterimoduler
  • 25 MW effekt
  • 29 MWh energilagringskapacitet

Totalentreprenör:
Veidekke Entreprenad AB

Planerad driftstart för batterianläggningen:
Mars 2024.

Läs mer om Höge väg vindkraftspark

Fakta om Hjuleberg vindkraftspark

Hjuleberg vindkraftspark har varit i drift sedan 2014 och ligger cirka 20 kilometer nordost om Falkenbergs tätort i Hallands län. Vindkraftsparken består av tolv vindkraftverk.

Årlig produktion:
91 GWh el om året, vilket motsvarar hushållsel till drygt 18 000 hem.

Om batterierna:

  • 56 batterimoduler
  • 30 MW effekt
  • 35 MWh energilagringskapacitet

Totalentreprenör:
Veidekke Entreprenad AB

Planerad driftstart för batterianläggningen:
Mars 2024.

Läs mer om Hjuleberg vindkraftspark 

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Kollage med fyra bilder undervattensbilder från Lillgrund

Havsbaserade vindkraftparker – därför lockar de till sig marint liv

När världen ställer om från fossila bränslen för att bekämpa klimatförändringarna är det viktigt att snabbt öka den fossilfria elproduktionen och samtidigt undvika att skada ekosystemen.

Läs hela artikeln
Martin Brudermüller, BASF, och Anna Borg, Vattenfall, skriver under Nordlicht-avtalet

Vattenfall och BASF tecknar köpeavtal för 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har kommit överens om att sälja 49 procent av Vattenfalls vindkraftsparker Nordlicht 1 och 2 till BASF. De två företagen fördjupar därmed sitt partnerskap inom förnybar e...

Läs hela artikeln