Stenfalk

Storbritanniens minsta rovfågel fortsätter att frodas vid Ray vindkraftspark

Med endast 1000 par i Storbritannien är stenfalken rödlistad i landet. En av livsmiljöerna där fågeln framgångsrikt har häckat är Vattenfalls vindkraftspark Ray i nordöstra England.

Stenfalken, Storbritanniens minsta rovfågel, har tidigare minskat i antal, med en uppskattad population på cirka 1 000 par i Storbritannien. År 2015 sattes den akut upp på listan av skyddsvärda fåglar i Storbritannien.

En av platserna där stenfalkar häckar är Ray vindkraftspark i Northumberland i nordöstra England. Sedan 2017, när vindkraftsparken med 16 turbiner invigdes, har 23 stenfalksungar vuxit upp här, vilket gör vindkraftsparken till ett av de bästa områdena i regionen för stenfalk, enligt Paul Galloway från Northumbria Ringing Group, en grupp frivilliga som övervakar fågelpopulationer i området.

IMG_4206_Ray_Merlin_#1-(002)-ext.jpg

– Stenfalken har häckat på Ray vindkraftspark varje år sedan 2017, och med flygfärdiga ungar alla år utom ett är det en av våra mest framgångsrika boplatser. Vi är särskilt tacksamma mot Vattenfall, tillsammans med andra engagerade markägare, för deras samarbete och fortlöpande stöd med övervakningsinsatser, säger Paul Galloway.

Vattenfall, som äger och driver Ray vindkraftspark, har haft ett nära samarbete med viktiga myndigheter och organ under konstruktion och drift av vindkraftsparken för att skydda miljön:

Som en del i miljöplanen genomfördes förbättringsarbeten för att återställa känsliga livsmiljöer, till exempel filtmossar, genom återfuktning av det omgivande området. Arbete genomförs också för att främja återväxten av ljung, vilket förbättrar den biologiska mångfalden överlag, inklusive insektsbeståndet – en födokälla för ett antal skyddsvärda fåglar i den lokala regionen.  Varje år vidtas också åtgärder för att minimera störningar för de häckande stenfalkarna. I år har insatserna bidragit till att fem nya stenfalksungar har lämnat sina bon.

– Det är verkligen fantastiskt att se ytterligare fem flygfärdiga stenfalksungar i Ray i år, säger Robin Cox, miljöspecialist på Vattenfall. Förhoppningen är att vårt pågående samarbete med Northumbria Ringing Group kommer att fortsätta att ge denna trend med framgångsrika häckningsförsök av stenfalk och även andra höglandsarter som storspov och ljungpipare.

Läs mer om Ray vindkraftspark här

Se även

Holländske kungen Willem-Alexander och chefer från Vattenfall, BASF och Allianz på invigningen av Hollandse Kust Zuid

Innovation och biologisk mångfald i fokus när Vattenfall, BASF och Allianz invigde havsvindsparken Hollandse Kust Zuid

Den holländska kungen Willem-Alexander invigde idag vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. För att markera tillfället firade kungen färdigställandet av Vattenfalls hittills största havsbasera...

Läs hela artikeln
Laddning av elektrisk sopbil. Foto: Karen Rosetzsky

Tyst revolution när Köpenhamns sopbilar blir elektriska

I Köpenhamn byts sopbilarna ut mot elektriska. Bytet är i första hand avsett att minska utsläppen, men för invånarna i den danska huvudstaden, och för renhållningsarbetarna, ger elsopbilar e...

Läs hela artikeln
Solcellsparken Tützpatz i nordöstra Tyskland ska kombineras med  hållbart jordbruk i form av ekologisk äggproduktion med frigående höns och kan komma att se ut som på denna AI-genererade bild.

En plats i solen: Tützpatz kombinerar solenergi och jordbruk

I Tysklands nordöstra hörn har Vattenfall påbörjat bygget av landets hittills största agrivoltaiska projekt: Tützpatz. Utformningen av den 79 MW stora anläggningen gör det möjligt att kombin...

Läs hela artikeln