Svenskarnas stöd för kärnkraft håller starkt

I en nyligen genomförd mätning av svenskarnas syn på kärnkraft, utförd av opinionsinstitutet Novus på beställning av Analysgruppen, framkommer att stödet för kärnkraftens långsiktiga användning i Sverige håller sig på en hög nivå. Trots en mindre nedgång jämfört med föregående år visar resultaten på en bestående optimism kring kärnkraftens roll i Sverige. Undersökningen belyser de senaste trenderna och analyserar hur opinionen formas kring kärnkraftens framtid, med fokus på könsaspekter, orosmoment och deltagarnas syn på nybyggnation.

I november 2023 visar mätningen att 56 procent av respondenterna förespråkar fortsatt användning och eventuell nybyggnation av kärnkraft, en marginell nedgång från 59 procent i november 2022. Samtidigt är 26 procent för att bibehålla dagens kärnkraft utan att bygga nya reaktorer, och 8 procent förespråkar avveckling genom politiska beslut.

Mattias Lantz, forskare vid Uppsala universitet och ordförande för Analysgruppen, noterar att stödet för kärnkraft tycks ha stabiliserat sig på en högre nivå jämfört med tidigare år. "I flera mätningar under de senaste två åren har en majoritet uttryckt intresse för nybyggnation av kärnkraft," säger Lantz. Vid sammanvägning av stödet för att fortsätta använda dagens kärnkraft når det en imponerande 82 procent, med en majoritet som även öppnar för nybyggnation.

Könsskillnader i synen på kärnkraft

En fortsatt trend av minskande könsskillnader framkommer. Män förblir mer positiva till kärnkraft än kvinnor, men gapet har minskat något. Resultaten visar att 70 procent av männen vill fortsätta använda och vid behov bygga ut kärnkraft, medan motsvarande siffra för kvinnor är 42 procent. Även om majoriteten känner sig trygga med driften av svenska kärnkraftverk, indikerar mätningen att 33 procent av deltagarna känner någon grad av oro kring kärnkraft. Här pekar resultaten på en könsskillnad, där 44 procent av kvinnorna jämfört med 21 procent av männen rapporterar oro.

Respons på nybyggnation och information

Respondenterna visar en övervägande positiv respons på idén att ersätta gamla reaktorer med nya på samma plats, där 54 procent är för och 17 procent emot förslaget. Samtidigt har över hälften av deltagarna, 54 procent, uppmärksammat information om kärnkraft nyligen, med 41 procent som noterat frågor om nybyggnation.

framtida_åsikt_.jpg

Analysgruppen, bestående av experter och forskare från energibranschen och högskolor, har övervakat den svenska opinionen om kärnkraft sedan 1997. Enligt dem är den senaste mätningen en fortsättning på de etablerade trenderna. Rapporten från Novus, som inkluderar detaljerade frågor och svar från den senaste mätningen, finns tillgänglig på Analysgruppens hemsida: OPINION - Analysgruppen

Se även

COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln
Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Kusten vid Forsmark en vinterdag

Elmarknaden just nu: Med vintern kom de högre elpriserna

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden.

Läs hela artikeln