Batterielektrisk lastbil

Vattenfall arbetar för att elektrifiera tunga transporter i nytt forskningsprojekt

Vattenfall deltar i ett projekt där bland andra Volvo, Scania och ICA ingår för att accelerera omställningen till eldrivna fjärrtransporter. Vattenfall bidrar med kunskap om elsystemet och att undersöka vad en storskalig elektrifiering av tunga lastbilar med långa transportsträckor och laddeffekter upp till 1 MW kan innebära för Sveriges elsystem. 

Vattenfall är en av 14 aktörer inom industrin och forskarvärlden i ett projekt för att accelerera användningen av laddbara lösningar för tunga vägtransporter. Volvo och Scania utvecklar de batterielektriska lastbilar som ska klara de långa dagliga körsträckorna medan ABB utvecklar högeffektsladdare.

Målet är att lastbilarna ska klara att köras kontinuerligt i 4,5 timmar, vilket motsvarar den tillåtna körtiden för en kommersiell förare i EU. Lastbilarna laddas därefter med högeffektsladdning på upp till 1 megawatt, vilket gör att förarens obligatoriska paus på 45 minuter räcker för att bilen ska laddas och sedan kunna köras ytterligare 4,5 timmar. Körning och laddning ska testas i bland andra ICAs och DB Schenkers transporter.

Test i verkliga logistikkedjor

Målet med projektet, som kallas E-charge, är att genomföra ett test av batterielektriska tunga lastbilar och högeffektsladdning, på engelska även kallat ”Megawatt Charging System” (MCS).

Systemet ska testas i verkliga logistikkedjor på ett antal olika platser i Sverige. Genom utveckling, testning och forskning samarbetar 14 aktörer från industrin och akademin tillsammans i innovationsprojektet. Därigenom kan ny teknik och innovationslösningar testas i en kontrollerad men verklig miljö för att bättre förstå och lära sig om vad som krävs för att genomföra hållbara omställningar av hela system.

Video: Revolutionera transportbranschen!

Stor del av utsläppen

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp. Elektrifiering av transporter, det vill säga att ställa om från fossildrivna till eldrivna fordon, är en viktig del för att kunna minska våra utsläpp av växthusgaser och nå våra klimatmål.

– Omställningen till eldrivna fordon går framåt – var tredje personbil som nyregistreras i Sverige under 2022 var en elbil, medan tunga lastbilar har längre kvar. Bara 3 procent av nyregistrerade tunga lastbilar var eldrivna under 2022. Därför är det viktigt att vi möjliggör en elektrifiering av tunga transporter, säger Josefine Axelsson projektledare på Vattenfall R&D E-Mobility.

Forskningssamarbete med flera högskolor

För att öka kunskapen och förståelsen för hur elektrifiering av långväga transporter påverkar logistiksystemet, elsystemet och samhället i stort, kombineras utvecklings- och testningsarbetet med forskning som bedrivs av Swedish Electromobility Centre, i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola och Uppsala Universitet.

Forskningen syftar till att undersöka en rad utmaningar och frågor som elektrifiering av tunga transporter innebär – från batteridimensionering och laddarnas påverkan på elsystemet, till systemets kostnadseffektivitet och behov av policy- och regelverksförändringar.

Batterilager kan stötta nätet

Projektet förväntas ge viktiga kunskaper och insikter om logistiksystemet och affärsmodeller samt identifiera möjligheter och risker med elektrifierade fjärrtransporter. Det handlar bland annat om hur laddinfrastrukturen ska se ut och hur man ser till att det finns tillräcklig nätkapacitet.

– Att bygga ut och förstärka nätet tar tid och för att kunna säkerställa tillräcklig effekt men även stötta nätet under denna omställningsperiod kan batterilager vid laddstationen vara en viktig lösning. En annan möjlighet är att vi kan ta investeringen genom vårt Power as a Service erbjudande, säger Kajsa Roxbergh, affärsutvecklare för tunga transporter på Vattenfall Network Solutions, som arbetar med bland annat etablering av laddinfrastruktur.

E-charge-projektet startade i slutet av 2021 och pågår till och med 2024. Det leds av Lindholmen Science Park och finansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Webinarium: Elektrifiering av transporter, visionen blir verklighet!

Delta i webinarium med Fanny Björn, Marknadsansvarig Tunga Transporter på Vattenfall Network Solutions den 26 maj samt den 1 september.

Klicka här för info och anmälan

Se även

Laddning av elbil

Vattenfall InCharge ska leverera 200 laddstationer till Stora Enso

Vattenfall InCharge ska börja installationen av cirka 200 laddstationer vid Stora Ensos 25 kontor och anläggningar i Sverige.

Läs hela artikeln
Elbil på laddning vid InCharge-station på Erik Dahlbergsgatan i Stockholm

Vattenfall InCharge mer än dubblerar antalet laddplatser i Stockholm

Under 2023 har Vattenfall InCharge etablerat sex nya laddgator och finns nu på 21 gator i Stockholm. Samtidigt uppgraderas befintliga laddgator med fler laddplatser.

Läs hela artikeln
Induktionsladdning

Elfordon och laddning – dags att kapa sladden?

Ny teknikutveckling gör trådlös laddning till den perfekta lösningen för alla slags fordon och transporter.

Läs hela artikeln