Vattenfall tar nästa steg mot utveckling av ny kärnkraft

I början av september tar Vattenfalls koncernchef Anna Borg med sig delar av företagsledningen till Kanada för att besöka utvecklare av kärnkraftteknik, energibolag och myndigheter. Det är det första i en rad besök till ledande kärnkraftsländer, med syfte att fördjupa kunskapen inför en kommande eventuell nybyggnad av kärnkraft i Sverige.

anna-borg-ceo-2023-upper-body_3x2.jpg

Den svenska kärnkraften är en viktig del av den fossilfria energimixen i landet och betydelsen kommer att öka i takt med det ökade elbehovet från svensk industri och samhälle. Om bara ett par decennier beräknas elbehovet ha fördubblats.

Under hösten kommer Anna Borg tillsammans med en delegation från Vattenfall besöka en rad utvalda länder och bolag där det byggs ny kärnkraft.

– Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom andra fossilfria kraftslag. Vi är en aktör med erfarenhet, kompetens och tillgång till platser där det redan idag finns kärnkraft. Samtidigt har det inte byggts ny kärnkraft i Sverige på flera decennier. Syftet med resan är därför att fördjupa förståelsen för hur nybyggnation av kärnkraft ska kunna ske snabbt och effektivt, lärdomar, fallgropar, bakgrund till teknikval och regulatoriska förutsättningar. Vi kommer att titta både på SMR och storskalig kärnkraft, säger Anna Borg.

Prenumerera på nyhetsbrevet THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls månatliga nyhetsbrev. Varje nummer lyfter fram ett tema inom hållbar energi och fossilfrihet.

Förutom Anna Borg deltar bland andra finansdirektör Kerstin Ahlfont, Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation, och strategichef Andreas Regnell.

Delegationen kommer bland annat att träffa energibolag, teknikleverantörer och myndigheter med koppling till ländernas respektive kärnkraftsprogram. De länder som besöks är Kanada, Frankrike och Storbritannien. Representanter från företag i USA och Korea kommer också att vara en del av programmet.

Vattenfalls förstudie om ny kärnkraft vid Ringhals ska vara färdigställd senare i år. Inom ramen för förstudien har Vattenfall inlett arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som behövs för en ansökan och även genomfört leverantörsförfrågningar. Det är nödvändigt för att få en bild av både kostnader och andra förutsättningar som ligger till grund för ett framtida investeringsbeslut.

Torbjörn Wahlborg säger i en kommentar:

– Olika kraftslag har olika förutsättningar för att kunna utvecklas. Om en affärsmässig aktör ska investera i ny kärnkraft krävs att Sverige står bakom ett kärnkraftsprogram. Det kommer att finnas kostnader som behöver delas mellan aktörerna. Man behöver nog bygga ett antal och inte enstaka reaktorer, det ger en positiv inlärningskurva och ökad kostnadseffektivitet. Att bygga ny kärnkraft är också en nationell prioritet och därför är det rimligt att man tänker i termer av ett kärnkraftsprogram.

Se även

Komponenter till vindkraftverk

Vattenfall och SSAB i nytt samarbete om leveranser av fossilfritt stål

Vattenfall och SSAB har tecknat en avsiktsförklaring om leveranser av fossilfritt stål producerat med HYBRIT-teknik. SSAB kommer, med insatsmaterial från pilotanläggningen HYBRIT i Luleå, at...

Läs hela artikeln
Mätverktyget FossilEye. Foto: Tekniska verken

Ny effektiv metod för att identifiera och mäta plast i avfall

Nu inleder det högteknologiska mätverktyget FossilEye sin pilotturné i tre svenska städer. FossilEye skannar, mäter och analyserar plast i avfall.

Läs hela artikeln
Tre visualiseringar av små modulära reaktorer gjorda av Gottlieb Paludan Architects som förslag till design av SMR:er inom ramen för förstudien för Nucelerate West

Här är Vattenfalls kärnkraftsplaner

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft. Läs mer om Vattenfalls arbete för ny kärnkraft på vår hemsida.

Läs hela artikeln