Forsmark kärnkraftverk

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet

På onsdagen 11 januari tillkännagav regeringen att man lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag.

I dag anger miljölagarna ett tak på tio reaktorer. Dessutom får nya kärnkraftverk bara byggas på platser där det finns reaktorer sedan tidigare, det vill säga Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

På onsdagen 11 januari presenterade regeringen det nya förslaget som innebär att dessa begränsningar tas bort.

Tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten fått i uppdrag att se över regelverket. Dessutom har regeringen öppnat för forskning kring kärnkraftverk. Dagens förslag är ytterligare ett steg i regeringens strävan att bygga mer kärnkraft i Sverige.

Vattenfall har sedan länge påpekat behovet av att ändra lagstiftningen kring nyetablering av kärnkraft i Sverige och Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion i Norden, ser positivt på dagens besked.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Torbjörn_Wahlborg_191008_01-(3)-2.jpg

– Vi behöver fördubbla elproduktionen i Sverige inom ett par decennier. Detta beslut är en bra början för att möjliggöra utökad kapacitet för fossilfri elproduktion. Små modulära reaktorer skulle kunna vara ett viktigt steg på den vägen. Det gäller ju också möjligheten att bygga reaktorer utanför dagens etableringsorter för att ny elproduktion ska kunna byggas i närheten av elintensiv industri på olika håll i landet. Så det här är ett tydligt steg i rätt riktning, säger Torbjörn Wahlborg.

Regeringens förslag presenterades av statsminister Ulf Kristersson och miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari på en presskonferens på onsdagen. Lagförslaget går nu ut på remiss. Tanken är att lagändringen ska träda i kraft i mars 2024.

Large-Screen-72-DPI-vattenfall_ringhals_forsmark_CEO_bjorn_linde-2.jpg

Även Ringhals och Forsmarks vd Björn Linde välkomnar förslaget:

– Som vd för två kärnkraftverk tycker jag det är rimligt med en moderniserad lagstiftning som kan öka intresset för ny kärnkraft. Det är positivt om man kan lyfta bort begränsningar som rör ett enskilt kraftslag.

– När ny kärnkraft lyfts fram som en del av framtidens lösning för att förse Sverige med mer, planerbar el så är det till nytta för befintlig kärnkraft också. Det skickar signaler till dagens unga om att det finna goda möjligheter att jobba med kärnkraft och fossilfri elproduktion i yrkeslivet om man är intresserad av det, säger Björn Linde.

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln