Viktiga steg tas för nya reaktorer på Ringhals

Vattenfall tar flera viktiga steg mot att bygga SMR-reaktorer vid Ringhals. En första små modulär reaktor (SMR) beräknas kunna tas i drift i början av 2030-talet.

Vattenfall startade 2022 en förstudie för att ta reda på om det är möjligt att ha två eller flera nya SMR-reaktorer i drift vid Ringhals i början av 2030-talet. Förstudien ska visa om det finns kommersiella, legala och tekniska förutsättningar för att bygga minst två SMR vid Ringhals.

Förstudien ska vara klar i vid årsskiftet 2023–2024. Den är viktig del i Vattenfalls underlag för ett eventuellt beslut om en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetet går nu in i ett mer intensivt skede: dialog förs med potentiella leverantörer av SMR-reaktorer. Dessutom kommer markundersökningar och fältstudier snart att påbörjas kring Ringhals.

Fortsatta investeringar i befintliga kärnkraftverk

Det finns ett behov av mer elproduktion i södra Sverige och Vattenfall anser att Ringhals, där det redan finns kärnkraft sedan tidigare, är den plats i landet som är bäst lämpad och där nya reaktorer snabbast kan tas i drift.

Förutom förstudien om nya SMR-reaktorer vid Ringhals fortsätter Vattenfall att investera i de befintliga fem kärnkraftreaktorerna vid Ringhals och Forsmark. Parallellt utreds vad som krävs för att förlänga drifttiden för samtliga befintliga reaktorer med omkring 20 år. Dessa reaktorer skulle i så fall kunna drivas vidare in på 2060-talet.

Se även

Kärnkraftverket i Ringhals

Bor du nära Ringhals?

Då ska du lyssna lite extra klockan 15.00 den 6 mars. Då testas nya ljudsändare runt kärnkraftverket. 80 nya ”Hesa Fredrik” kommer då att tuta fö...

Läs hela artikeln
Ringhals

Ringhals 4 återstartar 19 mars

Elproduktionen vid kärnkraftverket Ringhals 4 återstartas 19 mars 2023.

Läs hela artikeln
Björn Linde

Ringhals och Forsmarks vd välkomnar regeringens förslag

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet och att taket på tio reaktorer i drift tas bort. På onsdagen tillkännagav regeringen att man lägger fram f...

Läs hela artikeln