Ringhals och Forsmarks vd välkomnar regeringens förslag

Vattenfall välkomnar att regeringen nu öppnar för kärnkraft på nya platser i landet och att taket på tio reaktorer i drift tas bort. På onsdagen tillkännagav regeringen att man lägger fram förslag på ny lagstiftning som möjliggör fler kärnkraftsreaktorer och på fler platser än i dag.

I dag anger miljölagarna ett tak på tio reaktorer. Dessutom får nya kärnkraftverk bara byggas på platser där det finns reaktorer sedan tidigare, det vill säga Forsmark, Ringhals och Oskarshamn.

På onsdagen presenterade regeringen det nya förslaget som innebär att dessa begränsningar tas bort. Lagförslaget går nu ut på remiss. Tanken är att lagändringen ska träda i kraft i mars 2024.

Medium Screen 72 DPI-bjorn_linde_manager_ringhalsforsmark.png

Forsmarks och Ringhals vd Björn Linde välkomnar förslaget.

– Som vd för två kärnkraftverk tycker jag det är rimligt med en moderniserad lagstiftning som kan öka intresset för ny kärnkraft. Det är positivt om man kan lyfta bort begränsningar som rör ett enskilt kraftslag.

Forsmark och Ringhals producerar el på uppdrag av ägarna och planen är fortsatt drift långt in på 2040-talet, eller möjligen ännu längre om beslut tas att förlänga drifttiden för dagens reaktorer.

– När ny kärnkraft lyfts fram som en del av framtidens lösning för att förse Sverige med mer, planerbar el så är det till nytta för befintlig kärnkraft också. Det skickar signaler till dagens unga om att det finna goda möjligheter att jobba med kärnkraft och fossilfri elproduktion i yrkeslivet om man är intresserad av det, säger Björn Linde.

Tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten fått i uppdrag att se över regelverket. Dessutom har regeringen öppnat för forskning kring kärnkraftverk. Onsdagens förslag är ytterligare ett steg i riktningen att möjliggöra mer kärnkraft i Sverige.

Ökad elproduktion för att möta framtida behov

Vattenfall har sedan länge påpekat behovet av att ändra lagstiftningen kring nyetablering av kärnkraft i Sverige och Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion i Norden, ser positivt på onsdagens besked.

Medium Screen 72 DPI-Vattenfall_Torbjörn_Wahlborg_191008_02.png

– Vi behöver fördubbla elproduktionen i Sverige inom ett par decennier. Detta beslut är en bra början för att möjliggöra utökad kapacitet för fossilfri elproduktion. Små modulära reaktorer skulle kunna vara ett viktigt steg på den vägen. Det gäller ju också möjligheten att bygga reaktorer utanför dagens etableringsorter för att ny elproduktion ska kunna byggas i närheten av elintensiv industri på olika håll i landet. Så det här är ett tydligt steg i rätt riktning, säger Torbjörn Wahlborg.

Se även

Lockad av kraft och teknik

Möt Rasmus, som började på Ringhals som 20-åring och är nu – fjorton år senare – snart färdigutbildad som reaktoroperatör. ”Intre...

Läs hela artikeln

Forsmark först i Sverige med 3D-printad del i reaktorn

I ett halvår har Forsmark 3 kört med 3D-printade topplattor på två av bränsleelementen i reaktortanken. Att 3D-printa i metall heter internationellt AM, Additive ...

Läs hela artikeln

Vad hände på Ringhals 4?

Ringhals 4 har drabbats av en skada i anläggningens tryckhållare. Reparationerna är omfattande, och elproduktionen beräknas att kunna starta igen den 31 januari. Hä...

Läs hela artikeln