Vy över Ringhals och omgivningar en sommardag

Nu startar det årliga underhållsarbetet på Ringhals 3

Nu är det dags för den årliga avställningen av Ringhals 3. Det årliga underhållsarbetet påbörjas under morgonen den 15 maj och planeras pågå under drygt sex veckor. Flera hundra medarbetare, såväl anställda vid Ringhals AB som inhyrd personal från många länder, jobbar under underhållsperioden med att säkra och effektivisera anläggningen inför kommande driftsäsong. 

Bland de tusentals jobb som ska genomföras kan nämnas byten av generatorbrytare, en serie arbeten i reaktortanken och omskovling av högtrycksturbiner - vilket innebär att mer el genereras ut på nätet, motsvarande årsförbrukningen för 6 000 villor. Skovlarna återanvänds dessutom från högtrycksturbinerna på Ringhals 4. 

 

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln