Forsmark kärnkraftverk. Foto: Elisabeth Redlig

Nya toppnoteringar för Forsmark – hög tillgänglighet under 2023

Forsmark gör ett starkt år trots en mindre nedgång i produktionen jämfört med föregående år. Resultatet för 2023 landar på 24,33 TWh vilket enklare uttryckt innebär att Forsmark levererat nästan en femtedel av landets elbehov. Forsmark 3 hade en tillgänglighet på över 93 procent.

Ett antal rekord kan noteras för 2023. Forsmark 1 och Forsmark 2 passerade 300TWh. Forsmark 1 uppnådde en toppnotering för tillgänglig energi på 8,37TWh. Totalt producerade Forsmark 935 tWh fram till den 31 december.

- Forsmarks prestation under 2023 visar tydligt vårt engagemang för att leverera pålitlig och fossilfri el, för Sverige. Vi hade en något högre målsättning inför året än vad utfallet till slut blev. Trots det är vi stolta över vårt resultat och det arbete som alla medarbetare på Forsmark och samarbetspartners lagt ner för att vi skall kunna leverera planerbar el till våra ägare och kunder. Med en tillgänglighet på nära 87 procent bekräftar vi vår ställning som en hörnsten i landets energiförsörjning, säger Johan Börjesson, vice vd på Forsmarks Kraftgrupp.

Produktionsstörningar påverkar tillgängligheten

Energitillgänglighet är ett viktigt mått som beskriver den faktiska mängden energi som produceras i förhållande till den maximala potentialen. Revisioner och produktionsstörningar påverkar energitillgängligheten negativt.

De svenska kärnkraftverken stängs varje år för bränslebyte, vilket påverkar tillgängligheten. För 2023 landade Forsmarks tillgänglighet på nära 87 procent, medan Forsmark 3 hade en tillgänglighet på över 93 procent. Året innan, år 2022, låg energitillgängligheten på 90,1 procent.

I Sverige produceras normalt sett under ett år normalt mellan 150 och 165 TWh el medan den totala elanvändningen ligger på mellan 135 och 145 TWh per år. Ungefär 30 procent av elproduktionen kommer från kärnkraft.


Forsmarks produktion 2023 (TWh, avrundat):

Forsmark 1        7,81

Forsmark 2        7,35

Forsmark 3        9,17

Totalt               24,33

 

Tillgängligheten i Forsmark 2023:

Forsmark 1        91,92 %

Forsmark 2        76,88 %

Forsmark 3        93,22 %

Totalt                 87,32 %

Se även

Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk, foto: Malin Arnesson

Vattenfall går vidare med planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Under våren bjuder Vattenfall in till lokalt samråd som är en viktig del av processen för ansökan om miljötillstånd...

Läs hela artikeln