Rejält lyft för RCP-motorn på Ringhals 3

I slutet av maj var det dags för ett av de tyngre jobben under R3:s årliga översyn. Det var dags att byta ut elmotorn till Reactor Coolant Pump, RCP, vilket innebar utlyft ur inneslutningen för att kunna ersätta den med en ny motsvarande motor. Denna skulle naturligt nog sedan lyftas in samma väg. Två utmanande lyft som genomfördes med bravur av ett väl förberett team. 

Reactor Coolant Pump (RCP) har till uppgift att pumpa kylvatten genom reaktorn och har med andra ord en avgörande roll för kärnkraftverket. Genomströmningen genom reaktorhärden gör att vattnet värms upp och leds till ånggeneratorn som i sin tur genererar ånga som får turbinerna att spinna och i nästa steg genereras el. Sedan kyls ångan i turbinen till vatten igen och återförs till ånggeneratorn, och denna cirkulation fortsätter sedan i en nästintill oändlig loop.

Tack för de här 16 åren - dags för ny motor i RCP
Elmotorerna som driver kylvattenpumparna skiftas efter 16 år och nu var det dags för motorn att bytas ut i RCP:n i Ringhals 3. Den skickas nu på renovering och en ny motor sätts in i pumpen. Den utlyfta och uttjänta motorn ersätts av en elmotor som kommer från avställda Ringhals 2. Det visade sig att större anpassningar än beräknat behövde göras för att den nya motorn skulle vara kompatibel med kylvattenpumpen i R3, något som alltså innebar en del extraarbete.

Processen med att byta ut elmotorn är ett konststycke i sig med tanke på att den väger omkring 40 ton och måste navigeras med precision och säkerhet både ut och in genom markslussen. Anders Svantesson är Kvalificerad montageledare på RAB och har arbetslett delar av arbetet.

imagest67o.pngAnders Svantesson är nöjd med det goda samarbetet där många olika kompetenser var involverade.

- Det är väldigt många arbetslag inblandade i ett sånt här arbete. Från franska Framatome som ansvarat för själva bytet av interndelen, till truckförare, interna transporter, traversförare, strålskydd, byggkonstruktion, mek, el, sanering och vakter för att nämna några. Även fysiskt skydd har haft stora utmaningar eftersom det har varit många inblandade i jobbet, säger Anders.

Motorn på transportvagnen.jpgRCP-motorn placeras på transportvagnen. Nästa station är markslussen.

- Under transporten både in och ut av den 40 ton tunga elmotorn har vi haft hjälp av en mobilkran och för att flytta motorn mellan bränslebyggnaden och markslussen har en speciell trailer varit nödvändig att använda. Vi var också tvungna att stärka upp med extra balkar som vår byggavdelning hjälpt oss att montera, förklarar Anders Svantesson.

Delikat rockad när gammalt byts mot nytt
Arbetet med att byta ut elmotorn gick i korta drag till så att den gamla motorn lyftes upp till ett högre plan med hjälp av travers, varefter den nya elmotorn transporterades från bränslebyggnaden, in genom markslussen och lyftes upp till dess plats på pumpen. Därefter sänktes den gamla motorn ner till markplan och transporterades ut. Men i praktiken görs såklart inte ett så här omfattande och utmanande arbete ”i korta drag”. Tvärtom är det många steg, många utmanande moment och många medarbetare från olika avdelningar som alla är nödvändiga för att det ska lyckas.

imageoswi9.png

Den inplastade RCP-motorn på väg in i inneslutningen med hjälp av förstärkta balkar. Ett konkret exempel på hur små marginaler det handlar om är att motorn fastnade på vägen in - 32 millimetar fattades. Detta löstes genom att två plyfaskivor plockades bort från transportvagnen. 

Från franska Framatome var 16 personer uppdelade på tre skift involverade. De arbetade med bytet av interndelen, som i sin tur innehåller viktiga funktioner för att pumpen ska fungera, under överinseende av en platsansvarig från Framatome och en arbetsansvarig från Ringhals för varje skift.

Det var också de som bidrog med den transportbehållare som interndelen forslades i. Denna behållare i sig väger runt 15 ton och med interndelen i blir det ca 21 ton som ska manövreras ner i reaktorbyggnaden och ut genom markslussen. Byggkonstruktörer från Ringhals har hjälpt till att verifiera och förstärka delar i anläggningen inför denna krävande insats.

Stora komponenter, små spelrum
Andra exempel på utmaningar att hantera har varit att lyfta in den nya elmotorn och interndelen med precision så att den hamnar där den ska. Med tanke på hur tunga pjäser det handlar om är det stora krafter i omlopp och minsta itag i någon del av anläggningen kan göra stor skada.

- Det är viktigt att behålla fokus genom alla moment i ett sånt här arbete. Till interndelen har vi hjälp av styrpinnar som gör det lättare att placera den rätt, säger Anders.

Om proceduren med alla kritiska moment på vägen in och upp till RCP var knepigt var utlyftet var i detta fall den riktigt stora utmaningen. Detta på grrund av att interndelen var starkt kontaminerad. Framatome hanterade detta lyft rent fysiskt men flera yrkeskategorier var inblandade för att se till att inget i containment kontaminerades. Samarbetet mellan de olika grupperna fungerade bra och inget ”smutsades ner” på vägen ut.

Lyftet RCP.jpg
När interndelen är demonterad blir det öppet till RC. Ett specialverktyg från Framatome med blyplatta i botten sattes dit för att täta hålet. Här lyfts det ut sedan den nya interndelen kommit på plats.  

Anders Svantesson kan inte nog berömma engagemanget och flexibileteten hos kollegorna som genomförde detta komplicerade jobb.

- Jag kan bara konstatera att våra medarbetare är otroliga. Varje moment kräver att de inblandade är på tårna och behåller fokus hela vägen och det är imponerande att se hur de utför sina uppdrag. Vi har haft personal som kommit in och arbetat extra skift när det har behövts. Jag vill rikta ett stort och uppriktigt tack till alla som gjort bytet av RCP-motorn möjligt och framgångsrikt, säger han.

Därmed är jobbet slutfört och RCP:n kan med ny elmotor förhoppningsvis utföra sitt viktiga arbete fram till 2040. 

Text: Christian Eklund
Foto: Elisabeth Rehn

 

 

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln