Ringhals

Rekordstort förtroende för Ringhals

Allmänhetens förtroende för Ringhals kärnkraftverk ligger på rekordhöga nivåer. Det visar den undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Vattenfall. 58 procent tycker att kärnkraften bör utvecklas, och att nya reaktorer ska byggas.

Sedan 2015 har det skett en successiv ökning av de som har mycket stort förtroende för Ringhals kärnkraftverk och den andelen, 36%, är den högsta sedan mätningarna började. Totalt har 82% mycket eller ganska stort förtroende för Ringhals kärnkraftverk. Andelen som har lågt förtroende (13%) är samtidigt den tangerat hittills lägst uppmäta.

bjorn_linde_2022_ringhals.jpg

– Vi gläds över det fina resultatet, det ger goda förutsättningar för framtiden och planerna på ny kärnkraft på Ringhals, säger vd Björn Linde. 

Opinionsundersökningen bevisar än en gång att ju närmare man bor kärnkraftverket, desto större förtroende har man.

Undersökningen visar på ett mycket starkt förtroende för Ringhals bland de boende i området. Att förtroendet också successivt har ökat visar på att Ringhals och dess ledning framgångsrikt arbetat med säkerhetsfrågor och beredskap för att hantera eventuella olyckstillbud. Demoskops analys visar att det bland annat är de aspekterna som i hög grad driver det starka förtroendet, säger Per Hörnsten, senior advisor på Demoskop.

Få vill se en avveckling av kärnkraften som ett av Sveriges miljömål
Undersökningen visar att kärnkraft uppfattas vara mer grönt bland yngre. Att inte öka utsläppen av växthusgaser är det fortsatt viktigaste miljömålet i Sverige anser tre av fyra av de tillfrågade i undersökningen.

En ren avveckling av kärnkraften anses av endast 4% av de tillfrågade vara det främsta miljömålet.

En minskad oro för olyckor, men ett ökat behov av information
Över tid har andelen som uttrycker någon form av oro för olyckor vid Ringhals kärnkraftverk varierat. I årets mätning är det 10 procent som anger att de är oroliga. Andelen som inte är särskilt oroliga eller inte oroliga alls ligger på 88 procent. Liksom tidigare mätningar är oron något högre bland kvinnor än män.

Fyra av tio tillfrågade vill ha mer information om radioaktivitet och utsläpp i luft och vatten samt återvinning.

I årets undersökning svarade över hälften av de tillfrågade att de kan tänka sig att arbeta på Ringhals.

För ytterligare information kontakta: Anna Collin, Ringhals 072-221 64 28 anna.collin@vattenfall.com

Se även

Kärnkraftverket i Forsmark

Forsmark och Ringhals siktar på 80 års drifttid av befintliga kärnkraftreaktorer

Ägarna av kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har fattat inriktningsbeslut för förlängning av drifttiden för anläggningarnas reaktorer från 60 till 80 år. Detta skulle möjliggöra ytterliga...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Arbete med rivningsrobot. Foto: Nicklas Tjernlund
Foto: Nicklas Tjernlund

Nedmontering av de sista större delarna i Ågestaverket

Vattenfall inledde demonteringen av Ågestaverket sommaren 2020, och under det här året rivs de tre sista större delarna: den biologiska skärmen, bränsleförvaringen och ånggeneratorerna.

Läs hela artikeln