Rekordstort stöd för utveckling av kärnkraft i Sverige

Allmänhetens förtroende för Forsmarks kärnkraftverk ligger på rekordhöga nivåer. Det visar den undersökning som Demoskop genomfört på uppdrag av Vattenfall. Undersökningen som genomfördes i november 2023 med drygt 600 svarande i närområdet, Norduppland och Uppland/Gävleområdet visar att 58 procent tycker att kärnkraften bör utvecklas och nya reaktorer byggas vid behov.

Efter en tydlig nedgång i förtroende 2011, 2012 har förtroendet för Forsmarks kärnkraftverk successivt vuxit. Resultatet från den senaste mätningen visar på det klart största stödet för kärnkraften sedan mätningarna inleddes 1983.

Tre av tio tillfrågade vill se en fortsatt drift tills anläggningarna läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl. De som är tydligast i sin åsikt att utveckla kärnkraften är män och boende i Östhammars kommun.

Bland männen har 94 procent ett mycket eller ganska stort förtroende för Forsmarks kärnkraftverk, bland kvinnorna ökar förtroendet och ligger nu på 84 procent. Ju närmare man bor desto större förtroende har man.

– Undersökningen visar på ett mycket starkt förtroende för Forsmark bland de boende i området. Att förtroendet också succesivt har ökat sedan 2012 visar på att Forsmark och dess ledning framgångsrikt arbetat med säkerhetsfrågor och beredskap för att hantera eventuella olyckstillbud. Demoskops analys visar att det bland annat är de aspekterna som i hög grad driver det starka förtroendet, säger Per Hörnsten, senior advisor på Demoskop.

Få vill se en avveckling av kärnkraften som ett av Sveriges miljömål

Att inte öka utsläppen av växthusgaser är det fortsatt viktigaste miljömålet i Sverige anser tre av fyra av de tillfrågade i undersökningen.

I jämförelse mellan solceller, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, kolkraft och naturgas antar drygt en fjärdedel (27 procent) av de tillfrågade att kärnkraften har lägst utsläpp av koldioxid.

En ren avveckling av kärnkraften efterfrågas av 4% som det främsta miljömålet. Kärnkraft uppfattas vara mer grönt bland yngre.

– Det är mycket glädjande att höra att vårt arbete med säkerhet och att förebygga eventuella olycksrisker vid Forsmarks kärnkraftverk har gett det här fina resultatet vad gäller förtroende från allmänheten. Som Sveriges största elproducent så är vårt fokus att alltid ha en säker och stabil drift året runt för att kunna producera fossilfri el under lång tid framöver, säger Johan Börjesson, vice VD på Forsmarks Kraftgrupp AB.

Johan_Börjesson_november2022-1.jpg.jpg
Johan Börjesson, vice VD på Forsmarks Kraftgrupp AB.

En minskad oro för olyckor men ett ökat behov av information

Över tid har andelen som uttrycker någon form av oro för olyckor i Forsmarks kärnkraftverk varierat. I årets mätning är det 10 procent som anger att de är oroliga. Andelen som inte är särskilt oroliga eller inte oroliga alls ligger på 88 procent.

Liksom tidigare mätningar är oron något högre bland kvinnor än män. Fyra av tio tillfrågade vill ha mer information om radioaktivitet och utsläpp i luft och vatten samt återvinning.

 

På uppdrag av Vattenfall har Demoskop genomfört en undersökning för att mäta allmänhetens förtroende för Forsmarks kärnkraftverk. Undersökningen berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1983 och av Demoskop från och med 1990. En motsvarande undersökning genomförs parallellt av Ringhals kärnkraftverk.

Se även

Ingela Hålling

Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur ...

Läs hela artikeln
Kraftledningar i Laxede

Elmarknaden just nu: Påsklovet bjuder på aprilväder

Efter påskhelgen sjönk temperaturerna på nytt i hela landet. Det i kombination med mindre vindkraft gör att elpriserna stigit något. Som alltid är vädret ombytligt under april, våren kan gör...

Läs hela artikeln
Vatten i en fors

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i Ajaure vattenkraftstation

Vattenfall investerar 350 miljoner kronor i förnyelse och modernisering av Ajaure vattenkraftstation i Umeälven, i Västerbotten.

Läs hela artikeln