Forsmark kärnkraftverk i solsken

Reparationsarbeten på Forsmark 2 påbörjade

Forsmark 2 har på fredagen 26 januari meddelat marknaden om en förlängning av enturbinsdriften.

Olika reparationsmetoder har utvärderats och beslut att reparera skadan på plats har nu fattats. Felsökning visade ett jordfel och avvikelse i statorn, orsakat av skadat isoleringsmaterial.

Efter förra veckans beslut om att Forsmark 2 behöver tid fram till 3 februari för åtgärdsarbete har några avvikelser uppstått i reparationsprocessen. En försening av materialleveranser och ankomsten av fackkunnig personal har bland annat påverkat tidslinjen. Enligt ett nytt meddelande till Nordpool 26 januari är den nya beräknade tiden för fasningen den 9 februari.

Forsmark 2 har två turbinsträngar, vilket betyder att det finns två likadana uppsättningar av turbin och generator i anläggningen. Nu är den ena strängen avstängd, vilket innebär att anläggningen levererar cirka hälften av möjlig full effekt till elnätet. Övriga anläggningar på Forsmark, Forsmark 1 och Forsmark 3, drivs med full effekt och den totala elproduktion från Forsmarks kärnkraftverk ligger på ungefär 85 procent.

Forsmark 1 har i och med reparationsarbeten på Forsmark 2 ökat effekten från 1014 MW till 1070 MW. Denna åtgärd är beviljad av Svenska kraftnät i och med att Forsmark 2 har en turbin i drift. Tillståndet för effektökningen är en temporär justering och kommer att ansökas veckovis.

Text uppdaterad 26 januari kl. 9.15

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln