Lundaforskare och Ringhals i internationellt samarbete

Ringhals har nyligen varit övningsplats för internationell brandforskning i regi av Lunds tekniska högskola.

– Det är roligt att vi här på Ringhals kan bygga upp förutsättningar för forsningsförsök på den här nivån, säger Ringhals brandspecialist Tommy Magnusson.

Arbetet leddes av doktorand Jonathan Wahlqvist från avdelningen för brandteknik och riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Med sig hade han fyra internationellt utbildade doktorander i brandteknik från Lettland, Spanien, Indien och Australien.

Internationella forskare på Ringhals

Här riggas utrustningen på bordet där testresultaten ska samlas. Doktorand Jonas Wahlqvist LTH (längst till höger) tillsammans med exjobbare från många olika länder. Från vänster ser vi Blanca Andres Valiente, Spanien; Konrad Wilkens Flecknoe-Brown, Australien; Abishek Bhargava, Indien och Karlis Livkiss, Lettland jobba tillsammans med Fredrik Carlstein från Ringhals och Jonathan Wahlqvist, LTH. 

Testar spridning av brandgaser

Tillsammans med personal från Ringhals enhet för Brand och räddning utförde de praktiska forskningsövningar på Ringhals brandövningsplats. Genom dessa övningar kunde man bland annat pröva om brandgaser kan spridas via avloppssystemen, en teori teori som framfördes vid OSART-granskningen (Operational Safety Review Team) på Ringhals 2010. Syftet här var att testa systemet under realistiska former samt att sedan utföra simuleringar med avancerade beräkningsprogram. 

– För att göra testerna så realistiska som möjligt har två containrar utrustats med brunnar och avlopp, brandtätning, brandspjäll och branddörrar motsvarande de som finns inne i anläggningen, säger Fredrik Carlstein, intern räddningsbefäl på Ringhals. 

Det forskarna mätte var bland annat tryckskillnaden mellan brandutsatt och icke brandutsatt brandcell för att se om brandgaser kan spridas från en avloppsbrunn till en annan. 

– Utvärdering är i stort sett klar och resultatet ser väldigt bra ut. Med 50 mm vatten i vattenlåsen sker ingen spridning av brandgaser. I ett verkligt fall skulle det ha räckt med ännu mindre vatten för att stoppa röken, då de utrymmen som försöken gjordes i är betydligt tätare än normalt och golvbrunnssystemet var inte heller kopplat till det fria, säger Tommy Magnusson. 

Internationellt projekt

Försöket finansieras av Nationella brandsäkerhetsgruppen, där SSM, SKB och de svenska kärnkraftverken ingår. Arbetet ingår också i ett internationellt samarbetsprojekt och kommer att bidra till att vässa det amerikanska beräkningsprogrammet för brandsimulering FDS (Fire Dynamics Simulator).

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln