Skyddsobjektet Forsmarks kärnkraftverk har utökats

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades nyligen. Skyddsobjektet omfattar nu även Biotestsjön, området för det planerade kärnbränsleförvaret samt området upp till den nya fordonskontrollen.

Forsmarks kärnkraftverk är ett skyddsobjekt. Skyddsobjektet utses av länsstyrelsen och omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri.

– Utvidgningen av skyddsobjektet görs för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd, FQF.

Forsmark ansökte om utvidgning av skyddsobjektet i samband med bygget av en ny fordonskontroll, som påbörjades i somras. Det utvidgade området gäller från och med den 22 november, då länsstyrelsen fattade sitt beslut

– Att området runt Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet och att våra vakter har befogenhet att agera inom området, säger Lennart Strandberg.

Skyddsobjekt innebär alltså att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera inom skyddsobjektet är också förbjudet.

Kartan nedan visar gränserna för Forsmark som skyddsobjekt. Röd linje visar den nya gränsen, gul linje den gamla gränsen. De orange klossarna i det gråa området är Forsmarks reaktorer, Forsmark 1, Forsmark 2 och Forsmark 3.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln