Skyddsobjektet Forsmarks kärnkraftverk har utökats

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades nyligen. Skyddsobjektet omfattar nu även Biotestsjön, området för det planerade kärnbränsleförvaret samt området upp till den nya fordonskontrollen.

Forsmarks kärnkraftverk är ett skyddsobjekt. Skyddsobjektet utses av länsstyrelsen och omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri.

– Utvidgningen av skyddsobjektet görs för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd, FQF.

Forsmark ansökte om utvidgning av skyddsobjektet i samband med bygget av en ny fordonskontroll, som påbörjades i somras. Det utvidgade området gäller från och med den 22 november, då länsstyrelsen fattade sitt beslut

– Att området runt Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet och att våra vakter har befogenhet att agera inom området, säger Lennart Strandberg.

Skyddsobjekt innebär alltså att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera inom skyddsobjektet är också förbjudet.

Kartan nedan visar gränserna för Forsmark som skyddsobjekt. Röd linje visar den nya gränsen, gul linje den gamla gränsen. De orange klossarna i det gråa området är Forsmarks reaktorer, Forsmark 1, Forsmark 2 och Forsmark 3.

Se även

Flygbild över kraftverket Moorburg,kraftledningar och hamn

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och Wärme Hamburg inleder vätgasprojekt vid Moorburg

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och det kommunala företaget Wärme Hamburg har undertecknat en avsiktsförklaring för att planera hur vätgasproduktion från vind- och solenergi k...

Läs hela artikeln
Scanias R 450-lastbil försedd med strömavtagare

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln