Skyddsobjektet Forsmarks kärnkraftverk har utökats

Området för Forsmark som skyddsobjekt utökades nyligen. Skyddsobjektet omfattar nu även Biotestsjön, området för det planerade kärnbränsleförvaret samt området upp till den nya fordonskontrollen.

Forsmarks kärnkraftverk är ett skyddsobjekt. Skyddsobjektet utses av länsstyrelsen och omfattar byggnader eller områden som kan behöva stärkt skydd mot sabotage, terroristbrott eller spioneri.

– Utvidgningen av skyddsobjektet görs för att få en effektiv övervakning av hela området där kärnteknisk verksamhet bedrivs, säger Lennart Strandberg, chef för fysiskt skydd, FQF.

Forsmark ansökte om utvidgning av skyddsobjektet i samband med bygget av en ny fordonskontroll, som påbörjades i somras. Det utvidgade området gäller från och med den 22 november, då länsstyrelsen fattade sitt beslut

– Att området runt Forsmark är ett skyddsobjekt innebär att det är Forsmarks Kraftgrupp tillsammans med Svensk Kärnbränslehantering AB som bestämmer vilka som är behöriga att vistas inom skyddsobjektet och att våra vakter har befogenhet att agera inom området, säger Lennart Strandberg.

Skyddsobjekt innebär alltså att obehöriga inte har rätt att beträda området, utan måste ha ett legalt ärende och anmäla sin ankomst i förväg. Att fotografera inom skyddsobjektet är också förbjudet.

Kartan nedan visar gränserna för Forsmark som skyddsobjekt. Röd linje visar den nya gränsen, gul linje den gamla gränsen. De orange klossarna i det gråa området är Forsmarks reaktorer, Forsmark 1, Forsmark 2 och Forsmark 3.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']