2013 ett bra produktionsår för Ringhals

Ringhals kan se tillbaka på ett lugnt och stabilt produktionsår. Totalt har 26,7 TWh el producerats, vilket gör 2013 till det tredje bästa produktionsåret i Ringhals historia.

– 2013 har varit ett bra år på flera sätt, säger Ringhals Vd Eva Halldén. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har förtroende för vårt säkerhetsarbete och upphävde under året de särskilda villkor för drift som vi haft sedan 2009. Vi har också lyckats väl med att genomföra årets moderniseringar och säkerhetshöjande anläggningsändringar. Glädjande är att våra revisioner – de årliga produktionsstoppen för bränslebyte, moderniseringar och underhållsåtgärder – har hållit tidplanen.

Inte minst Ringhals 4 har ett mycket bra år bakom sig. Produktionen blev 7,4 TWh, tillräckligt för att förse hela Göteborgsregionen med el under ett år. Det är den näst högsta produktionen från Ringhals 4 under ett enskilt år. Även tillgängligheten var hög, 91 procent, tack vare få produktionsstopp under året.

Ringhals fyller 40

2014 fyller Ringhals 40 år som elproducent. Den första kilowattimmen el producerades 1974 och sedan dess har det blivit inte mindre än
775 000 000 000 kWh. Det är tillräckligt för att försörja 155 miljoner hem med hushållsel i ett år.
Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln