Forsmark 1 har fasat till kraftnät

Forsmark 1 fasade till kraftätet idag med turbin 12 klockan 11:16. Revisionen är därmed avslutad.

Normal produktion beräknas vara nådd om cirka tre dygn, den 15 maj.

Revisionsprojektledaren Victoria Davidsson är nöjd med revisionsarbetet.

– Arbetet har gått bra. Jag vill framförallt lyfta fram det goda samarbetet under revisionen, säger hon.

De större jobben under revisionen var bytet av 116 bränslepatroner i härden och bytet av 10 drivdon vars funktion är att reglera styrstavarna i härden. Styrstavarna reglerar neutronflödet och därmed effekten i härden. 17 styrstavar inspekterades under revisionen, varav tre byttes ut på grund av sprickbildningar.

Det utfördes också underhållsarbete på hjälpkraftdieselaggregaten vars uppgift är att förse kraftverket med ström vid ett eventuellt bortfall av ordinarie strömtillförsel.

Kontroller gjordes av fästena på reaktortanklocket och av ventiler till kylsystemet för reaktorn i kallt, avställd läge. Även ventiler tillhörande avblåsningssystemet och huvudångsystemet sågs över. Avblåsningssystemet används för att leda bort ånga eller när turbinen inte är tillgänglig att ta emot ånga. Huvudångsystemet har som uppgift att leda ånga från reaktor till turbinen.

Åtta huvudcirkulationspumpar, som håller kylande vatten i ständig rörelse i reaktortanken, sågs också över under årets revision.

På turbindelen utfördes inspektion av kondensor. Ångan som kommer från reaktorn och vidare till turbinen leds vidare till kondensorn där den blir till vatten (kondenserar) och leds tillbaka till reaktorn.

Under helgen som gick uppstod ett indikeringsproblem och ett kvävgasläckage i två snabbstoppventiler. Under ett snabbstopp används snabbstoppventilerna för att skjuta in styrstavarna i härden.

Samtliga 18 snabbstoppventiler funktionstestades och kvävgasläckage upptäcktes i fyra stycken. Problemen är nu åtgärdade.

Nästa revision är på Forsmark 2 och beräknas pågå mellan den 25 maj och 15 juni.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']