Ny reservkraft redo

Nu är Ringhals nya reservkraftdiesel DG934 testkörd, inkopplad och klar. Den är ett viktigt komplement till de åtta befintliga dieselaggregaten på Ringhals 3 och 4

Jordbävningssäker och utformad enligt alla moderna kärnkraftskrav är den nya dieselgeneratorn tillgänglig för att starta på ett fåtal sekunder och kan förse Ringhals 3 och Ringhals 4 med reservkraft.

Efter Fukushima har betydelsen av fungerande reservkraft vid extrema yttre omständigheter hamnat i fokus. Nya DG934 uppfyller alla moderna säkerhetskrav och bidrar till att öka robustheten i det dieselsäkrade nätet för Ringhals 3 och 4, och därmed ytterligare stärkt reaktorsäkerhet.

Inkoppling och testkörning

Projektet har varit flerårigt. Under årets revisionsavställningar har de sista inkopplingarna gjorts och dieseln provkörts mot Ringhals 3 och 4.

Anders Sjökvist
– Vi har kört ett testprogram som omfattar sex-sju dagars arbete under revisionen och även kretsfunktionsprovning, säger Anders Sjökvist som är delprojektledare för montage- och provdrift. Det var de sista verifieringarna, så att hela kedjan fungerar tillsammans så som det är tänkt.

Kontrollrum dieselbyggnad
I dieselbyggnadens kontrollrum är provningsgänget samlat. Här ses provningsledare Gert-Ove Johansson, anläggningskonstruktionsledare Cecilia Schotte, driftombud Åke Wallin och Perolof Linnervik från Wärtsilä.

Startsignal ges till dieselgeneratorn som mullrar igång på andra sidan glasrutan med sina 3500 kW i elektrisk effekt. Via kontrollpanelerna kan man följa synkroniseringen och fasningen mot elnätet.

Leverantör Wärtsilä
Kurt Rempling och Thomas Lundberg från leverantören Wärtsilä finns på plats och övervakar att dieseln fungerar som den ska under provdriften.

Henrik Svahn
–Att reservkraftdieseln är gemensam för två block ställer krav på att inga oönskade beroenden får finnas, säger projektledaren Henrik Svahn. Brandsäkerhet och seismik är andra områden som vi har fått ta hänsyn till.

Internationellt intresse

Det har varit stort intresse i kärnkraftsbranschen för den lösning som Ringhals valt, exempelvis har det finländska kärnkraftföretaget TVO varit på besök.

Ringhals strategi är att använda den nya dieseln som ersättare när kommande moderniseringsåtgärder görs på övriga reservkraftdieslar. Det handlar om storöversyn och effektuppgradering av motorerna samt att förbättra el- och kontrollutrustningarna. 

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']