Revisionen avslutad på Forsmark 3

Idag, den 19 september, fasade Forsmark 3 till kraftnätet. Därmed är årets största revision på Forsmark avslutad. Efter revisionen producerar Forsmark 3 17 megawatt mer energi, tack vare den nya högtrycksturbinen.

Revisionen avslutades tre dygn senare än planerat på grund av provningar och kontroller av en defekt vibrationsmätstuts som sitter i reaktortanken. Stutsen fungerar som anslutning för en vibrationsmätgivare.

– Arbetet med stutsen under revisionen ledde till cirka två dygns försening. Andra tillkommande arbeten med bland annat styrstavsmanövreringen ledde till ett dygns försening till, berättar revisionsprojektledaren Kenneth Stensson.

Mätning av betastrålning till ögonen

Under revisionen bar cirka 40 medarbetare på Forsmark 3 ett band runt huvudet som mätt betastrålning till ögonen. Revisionsavslutet innebär att Forsmarks avdelning för säkerhet och miljöradiologisk säkerhet avslutar mätningarna.

– Grå starr har visat sig uppträda efter lägre stråldoser än förväntat, vilket har medfört att gränsvärdet för dos till ögats lins på sikt kommer att sänkas från 150 till 20 millisievert per år Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att samtliga svenska kärntekniska anläggningar ska identifiera de tillfällen då berörd personal kan komma att erhålla en betydande dos till ögats lins, säger Nastaran Farahi vid Forsmarks avdelning för säkerhet och miljöradiologisk säkerhet.

Förstärkt kylkedja

Arbetet med att stärka kylkedjan på Forsmark 3 var ett av de projekt som avslutades sist under revisionen. Flera rör har bytts ut och nya värmeväxlare, som kyler vatten, har monterats i kyl- och mellankylsystemen för avställd reaktor. Precis som namnet beskriver kyler systemen varandra i en kedja på Forsmark. Kylsystemet för avställd reaktor kyler ned mellankylsystemet som i sin tur ser till sprinklersystemet för reaktorns inneslutning kyls ned.

– De nya värmeväxlarna har en högre kylkapacitet och rören vi har ersatt har större dimensioner och är rostfria. Allt detta stärker kylkapaciteten, säger Andreas Sundqvist som leder projektet.

Under den 54 dygn långa revisionen monterades också nya elgenomföringar i den trycktäta byggnaden som omger reaktortanken och nya förgreningar monterades i det system som kyler reaktor när den är avställd. Det gjordes även en omfattande kontroll av reaktortanken.

Nästa revision på Forsmark 3 startar den 2 augusti 2015.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']