Revisionerna i full gång

Revisionsarbetena är i full gång på Ringhals 1 och Ringhals 3, och många jobb är redan avslutade eller på väg att bli klara.

Återställning pågår på Ringhals 1

Listan med inplanerade revisionsjobb på Ringhals 1 är lång. Totalt finns 17000 aktiviteter i tidplanen och 1900 personer är inblandade. Trots många människor i rörelse har revisionen upplevts som mer stressfri än vanligt.

– Man jobbar lugnt och metodiskt. Troligtvis är det den bättre planeringen och kanske också revisionens längd som tar ner stressnivån, säger revisionsledare Per Alfredsson.

En hel del jobb är på väg mot återställning, men några arbeten kräver extra åtgärder i slutfasen. Det gäller främst ventilarbeten i reaktorns kyl- och reningssystem. Marknaden har nu meddelats att Ringhals 1 åter kan vara i produktion den 18 juni.

CAPE-projektet på Ringhals 1
I CAPE-projektet jobbar cirka 140 personer med att dra nya miljökvalificerade kablar från relärum till reaktorinneslutningen. En el-sida klaras av i år och motsvarande jobb för andra halvan av anläggningen sker nästa år.

Ringhals 3 är halvvägs

I slutet av maj hade revisionsjobben på Ringhals 3 kommit halvvägs och arbetena har flutit på.

– Den allmänna uppfattningen är att det har gått mycket bra så här långt och stämningen är god, säger revisionsledare Peter Martini. En stor del av jobben slutförs nu och därefter påbörjar vi återställning och förberedelser för återladdning.

Årets revision innehåller cirka 2600 jobb och styrande för revisionslängden är arbetet med att separera elmatning till styrskåp i relärummen. Två andra stora jobb är byte av rördelar i saltvattensystemet samt säkerhetshöjande åtgärder mot rörbrott och brand i reaktorinneslutningen. Avställningen på Ringhals 3 beräknas pågå i cirka 40 dygn och återstart är planerad till den 21 juni.

Turbinarbete på Ringhals 3
I år görs översyn av den ena lågtrycksturbinen. Bland annat inspekteras skovelbladen på de yttersta stegen. Skovelblad har skickats till Tyskland för undersökning och bearbetning för att undvika att de kommer i självsvängning i vissa varvtal.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']