Ringhals 2 beredda på intensiv revision

På Ringhals 2 genomförs i år en omfattande revision på relativt kort tid. En hel del jobb är förberedande arbeten inför säkerhetshöjande åtgärder i nästa års långa revision.

– En normal revision innehåller cirka 15-20 anläggningsändringar och underhållsprojekt. R2 har i år 41 stycken, vilket ger en väldigt komprimerad revision, berättar revisionsledare Martin Björn.

– Nu krävs det att alla är på tå, säger Lars-Göran Sjöström som är ny revisionsledare för i år. Många jobb är relaterade till varandra och försenade jobb kan skapa en dominoeffekt. Men trots en viss tidspress ligger fokus som alltid på personsäkerhet, reaktorsäkerhet och anläggningssäkerhet i nämnd ordning.

Revisionen inleds den 16 augusti och planeras vara avslutad vid månadsskiftet september/oktober.

Samarbete viktigt

Göran Larsson, driftchef på Ringhals 2, betonar vikten av ett gott samarbete mellan olika avdelningar och funktioner.

– Revisionen är inte en enskild drifthändelse. Den är en utmaning som kräver att alla parter gör sitt bästa vare sig det gäller anläggningsarbete, planering eller service till alla som jobbar, säger Göran. En bra genomförd revision ger en händelselös driftsäsong – alltså säker och stabil drift!

Årets revisionsarbeten

Förutom bränslebyte, ordinarie underhållsåtgärder och provningar görs i år exempelvis byte av en huvudtransformator och två lokaltransformatorer. Transformatorjobben involverar cirka 70 personer och sträcker sig över tre veckor.

Byte och separation av skalventiler utförs liksom flytt av transmittrar samt byte av motorer till en restvärmepump och en laddningspump. Dessutom sker ombyggnad av säkerhetsventilavblåsningen. Ett viktigt arbete är förinstallationer inför nästa års säkerhetshöjande ombyggnation av reaktordelens kylsystem.

Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Mer än tusen personer brukar vara engagerade i en revision. Några hundra av dem har Ringhals som sin arbetsplats året runt. Övriga hyrs in från externa företag – många från närområdet men också långväga kärnkraftsspecialister från utlandet.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln