Ringhals 40 år som elproducent

Nordens största kraftverk bjuder in till jubileumsaktiviteter 2014. Välkommen!

1974 producerades den första elektriciteten på Ringhals. Sedan dess har inte mindre än 775 miljarder kilowattimmar strömmat ut på elnätet från kärnkraftverket. Det är tillräckligt för att täcka elbehovet i en kommun som Varberg i över 2000 år.

– Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden, säger Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen.

Välkommen till Ringhals jubileumsaktiviteter!

  • 18 maj, Öppet hus i Ringhals Infocenter
  • 16-31 augusti, Jubileumsutställning i kulturhuset Komedianten, Varberg.
  • 7 oktober, Föredrag på Varbergs Föreläsningsförening av Erik Hallberg, historiker vid Göteborgs universitet, "Ringhals påverkan på regionen under 40 år"

 Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Foto: Börje Försäter
Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Året var 1973.

Ringhals då, nu och sedan

För 45 år sedan, den 20 februari 1969, togs det första spadtaget för att bygga Ringhals. Det var starten på vad som skulle bli en av Europas största byggarbetsplatser och som än idag är en av de största arbetsplatserna i regionen.

Samtidigt pågick andra stora byggen i närområdet – sjukhuset i Varberg och massafabriken i Värö. Ganska snart var arbetsmarknaden i regionen i princip helt tömd på arbetskraft. Vattenfall satsade då på att rekrytera vattenkraftbyggare från Norrland. Som mest arbetade 3200 personer med bygget.

Det tog fem år att färdigställa de två första reaktorerna. Den 17 augusti 1974 producerades den första elen. Bygget av Ringhals 3 och Ringhals 4 gick vidare och de reaktorerna togs i drift 1981 respektive 1983.

Sedan starten har 775 TWh, eller 775 miljarder kilowattimmar, strömmat ut i kraftledningarna från Ringhals. Det är tillräckligt för hela Sveriges elbehov i fem år.

Kan fira både 50 och 60 år

– Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle och kraftverket är säkrare nu än när det en gång byggdes, säger Gösta Larsen. Detta tack vare de investeringar, moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder som gjorts under årens lopp. I genomsnitt investerar vi omkring 5 miljoner kronor varje dag i ännu högre säkerhet, modern teknik och bättre miljöegenskaper. Ringhals kommer att vara en viktig elproducent länge än och vi planerar att kunna fira både 50 och 60 år i drift.

Idag har Ringhals drygt 1600 anställda och omkring 1000 årsarbeten köps in från konsulter och entreprenörer. 2013 nyanställdes mer än 100 personer.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln