Ringhals 40 år som elproducent

Nordens största kraftverk bjuder in till jubileumsaktiviteter 2014. Välkommen!

1974 producerades den första elektriciteten på Ringhals. Sedan dess har inte mindre än 775 miljarder kilowattimmar strömmat ut på elnätet från kärnkraftverket. Det är tillräckligt för att täcka elbehovet i en kommun som Varberg i över 2000 år.

– Under 2014 kommer vi att uppmärksamma några olika händelser i vår historia och berätta om Ringhals utveckling i Varbergs kommun, fram till idag och in i framtiden, säger Ringhals kommunikationschef Gösta Larsen.

Välkommen till Ringhals jubileumsaktiviteter!

  • 18 maj, Öppet hus i Ringhals Infocenter
  • 16-31 augusti, Jubileumsutställning i kulturhuset Komedianten, Varberg.
  • 7 oktober, Föredrag på Varbergs Föreläsningsförening av Erik Hallberg, historiker vid Göteborgs universitet, "Ringhals påverkan på regionen under 40 år"

 Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Foto: Börje Försäter
Armeraren Kenneth Floberg på takkupolen till Ringhals 3. Året var 1973.

Ringhals då, nu och sedan

För 45 år sedan, den 20 februari 1969, togs det första spadtaget för att bygga Ringhals. Det var starten på vad som skulle bli en av Europas största byggarbetsplatser och som än idag är en av de största arbetsplatserna i regionen.

Samtidigt pågick andra stora byggen i närområdet – sjukhuset i Varberg och massafabriken i Värö. Ganska snart var arbetsmarknaden i regionen i princip helt tömd på arbetskraft. Vattenfall satsade då på att rekrytera vattenkraftbyggare från Norrland. Som mest arbetade 3200 personer med bygget.

Det tog fem år att färdigställa de två första reaktorerna. Den 17 augusti 1974 producerades den första elen. Bygget av Ringhals 3 och Ringhals 4 gick vidare och de reaktorerna togs i drift 1981 respektive 1983.

Sedan starten har 775 TWh, eller 775 miljarder kilowattimmar, strömmat ut i kraftledningarna från Ringhals. Det är tillräckligt för hela Sveriges elbehov i fem år.

Kan fira både 50 och 60 år

– Vi får idag ut mer el ur samma mängd bränsle och kraftverket är säkrare nu än när det en gång byggdes, säger Gösta Larsen. Detta tack vare de investeringar, moderniseringar och säkerhetshöjande åtgärder som gjorts under årens lopp. I genomsnitt investerar vi omkring 5 miljoner kronor varje dag i ännu högre säkerhet, modern teknik och bättre miljöegenskaper. Ringhals kommer att vara en viktig elproducent länge än och vi planerar att kunna fira både 50 och 60 år i drift.

Idag har Ringhals drygt 1600 anställda och omkring 1000 årsarbeten köps in från konsulter och entreprenörer. 2013 nyanställdes mer än 100 personer.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln