Stabilt förtroende för Forsmark

Den årliga förtroendemätningen som Demoskop gör på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp visar ett stabilt läge för förtroendet både i hela området – som omfattar Uppland och Gävle/Sandviken-området – och det så kallade närområdet – som omfattar Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner. Mätningen genomfördes under november-december 2013.

76 procent av de tillfrågade i hela området säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året.

Förtroendet för Forsmark i närområdet har under de senaste åren legat stabilt över 80 procent men minskade i år med en procentenhet till 84 procent.

Båda förändringarna ligger dock inom felmarginalen.

Däremot finns en signifikant förändring bland dem som säger sig ha förtroende för Forsmark. Där finns två svarsalternativ, "ganska stort förtroende" eller "mycket stort förtroende". Vid mätningen 2013 var det 26 procent (17 procent vid mätningen 2012) av de tillfrågade inom hela området som angav "mycket stort förtroende". Motsvarande siffror för närområdet är 35 procent 2013 jämfört med 32 procent 2012.

84 procent av samtliga tillfrågade känner sig "inte särskilt oroade" eller "inte alls oroade" för olycksrisker i Forsmark. Det är en minskning med en procentenhet jämfört med 2012 men även den förändringen ligger inom felmarginalen.

Mätningen baseras på 650 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år eller äldre och genomfördes av Demoskop under perioden 22 november till 10 december 2013.

För ytterligare information kontakta Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.

Tekniska frågor kring mätningen besvaras av Håkan Forsell, Senior Analyst vid Demoskop, tel 0735 225 540

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln