Stärkt förtroende för Forsmark

Den årliga förtroendemätningen som Demoskop gör på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp visar på stärkt förtroendet både i hela området – som omfattar Uppland och Gävle/Sandviken-området – och i det så kallade närområdet – som omfattar Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner. Mätningen genomfördes under november 2014.

81 procent av de tillfrågade i hela området säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året.

Förtroendet för Forsmark i närområdet har under de senaste åren legat stabilt över 80 procent och ökade i år med tre procentenheter till 87 procent.

88 procent av samtliga tillfrågade känner sig ”inte särskilt oroade” eller ”inte alls oroade” för olycksrisker i Forsmark. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2013.

Sedan några år tillbaka ställs frågan om man vill ersätta befintliga reaktorer i Forsmark med nya. I den senaste mätningen är 57 procent för att bygga nya reaktorer i Forsmark jämfört med 52 procent 2013.

På frågan om kärnkraftens användning i Sverige svarar 29 procent (31 % 2013) att de vill utveckla kärnkraften och bygga nya reaktorer vid behov, 52 procent (45 % 2013) att de vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl, 14 procent (19 % 2013) vill avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut att stänga reaktorer, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning och 5 procent (5% förra året) svarar vet ej.

Mätningen baseras på 653 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år eller äldre och genomfördes av Demoskop under perioden 7 november till 26 november 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel. 070-530 05 13.

För frågor kring mätmetodik etc kontakta Håkan Forsell, Demoskop AB, tel. 08-506 455 00.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln