Stärkt förtroende för Forsmark

Den årliga förtroendemätningen som Demoskop gör på uppdrag av Forsmarks Kraftgrupp visar på stärkt förtroendet både i hela området – som omfattar Uppland och Gävle/Sandviken-området – och i det så kallade närområdet – som omfattar Östhammars, Tierps och Älvkarleby kommuner. Mätningen genomfördes under november 2014.

81 procent av de tillfrågade i hela området säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Forsmark vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med förra året.

Förtroendet för Forsmark i närområdet har under de senaste åren legat stabilt över 80 procent och ökade i år med tre procentenheter till 87 procent.

88 procent av samtliga tillfrågade känner sig ”inte särskilt oroade” eller ”inte alls oroade” för olycksrisker i Forsmark. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med 2013.

Sedan några år tillbaka ställs frågan om man vill ersätta befintliga reaktorer i Forsmark med nya. I den senaste mätningen är 57 procent för att bygga nya reaktorer i Forsmark jämfört med 52 procent 2013.

På frågan om kärnkraftens användning i Sverige svarar 29 procent (31 % 2013) att de vill utveckla kärnkraften och bygga nya reaktorer vid behov, 52 procent (45 % 2013) att de vill använda kärnkraften till dess att nuvarande reaktorer läggs ner av säkerhets- eller kostnadsskäl, 14 procent (19 % 2013) vill avveckla kärnkraften genom regeringsbeslut att stänga reaktorer, oberoende av tillsynsmyndigheternas säkerhetsbedömning och 5 procent (5% förra året) svarar vet ej.

Mätningen baseras på 653 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år eller äldre och genomfördes av Demoskop under perioden 7 november till 26 november 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Claes-Inge Andersson, kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel. 070-530 05 13.

För frågor kring mätmetodik etc kontakta Håkan Forsell, Demoskop AB, tel. 08-506 455 00.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']